Samenwerken met het CJIB

Het CJIB werkt in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Hieronder leest u met wie wij samenwerken en wat u daaraan hebt.

Met wie werken wij samen?

We werken samen met verschillende organisaties en partners. Bijvoorbeeld met gemeenten en andere overheden, maar ook met bedrijven die een groot wagenpark beheren. Of met leveranciers van producten en diensten.

Hoe kunt u met ons samenwerken?

Als u samenwerkt met ons, kunnen wij u bijvoorbeeld boetes digitaal sturen. Of wij kunnen boetes voor u incasseren. Kies hieronder over welke samenwerking u meer informatie wilt hebben:

Gemeenten en andere overheden

Voor veel gemeenten en andere overheden regelt het CJIB het incasseren van boetes. U kunt ons digitaal de gegevens van overtredingen toesturen en wij verzenden de boetes.

Meer weten over incasseren door het CJIB.

Bedrijven met een groot wagenpark

Als u een groot wagenpark beheert, kunnen wij u boetes digitaal toesturen. De papieren boetes vervangen wij dan door een digitaal bestand.

Meer weten over digitale verkeersboetes voor een groot wagenpark.

Leveranciers

U kunt als leverancier producten of diensten leveren aan het CJIB. Er gelden wel een aantal regels waar wij ons aan moeten houden.

Meer weten over producten of diensten leveren aan het CJIB.

Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Strafbeschikking / OM afdoening
Geldboetevonnis / Strabis
Transactievoorstel / Trias
Europese boete
Kostenveroordeling huurcommissie
Premie zorgverzekering
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten