Schuldhulpverlening

U begeleidt mensen die schulden hebben en bedragen aan het CJIB moeten betalen.

Betalen in delen

Welke mogelijkheden biedt het CJIB om boetes in delen betalen?

Minnelijke schuldregeling

Wat kunnen wij betekenen in een minnelijke schuldregeling?

Wettelijke schuldsanering

Wat kunt u van ons verwachten als uw cliënt met de Wsnp te maken krijgt? 

Minister van VWS schaft eindafrekening wanbetaler zorgpremie per 1 augustus af

Is uw cliënt wanbetaler af? En heeft hij/zij nog een eindafrekening van het CAK gekregen met een restbedrag? Dan hoeft uw cliënt dat bedrag vanaf 1 augustus niet meer te betalen. Het CAK stuurt daarover begin augustus een brief. 

Heeft uw cliënt met ons afgesproken dat hij/zij het restbedrag in delen betaalt? Dan krijgt hij/zij daarvoor van ons automatisch geen acceptgiro’s meer.

Doet hij/zij in augustus nog wel een betaling voor de eindafrekening? Dan storten wij die binnen twee weken terug.

Heeft uw cliënt voor de betaling van de eindafrekening bij de bank een periodieke overboeking geregeld? Dan is het belangrijk dat deze wordt stopgezet.

Meer informatie over de afschaffing van de eindafrekening wanbetalers leest u op de site van het CAK.

 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Betaalverzoek
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten