Schuldhulpverlening - Betalen in delen

Als iemand boetes niet (in één keer) kan betalen, dan is de eerste stap vaak het indienen van een aanvraag om de boetes in delen te betalen.

We kunnen met iemand afspraken over betalen in delen maken, als de situatie van die persoon aan de voorwaarden voldoet die in ons betalingsregelingenbeleid staan.

Situatie 1: Eén of meer verkeersboetes in delen betalen

De voorwaarden: 

 • De verkeersboete (letter M) is € 75 of hoger. Of er zijn meer verkeersboetes en het bedrag is samen € 75 of hoger.
  Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. De administratiekosten rekenen we niet mee.
 • Hebben wij al aan een deurwaarder gevraagd om iemand te laten betalen? Of gebruiken wij al een dwangmiddel om iemand te laten betalen? Dan kunnen wij geen afspraak meer maken over betalen in delen.
 • Een dwangmiddel kan zijn dat iemand een rijbewijs, auto of motorfiets moet inleveren of dat diegene maximaal zeven dagen naar de gevangenis moet. Dit heet ‘gijzeling’.
 • Heeft iemand de afgelopen 12 maanden al eerder een boete in delen mogen betalen? Dan is een nieuwe afspraak alleen mogelijk als hij of zij die regeling volledig is nagekomen.
 • Betaalt iemand een termijn niet? Dan sturen wij een herinnering.
 • Betaalt iemand binnen 6 maanden na de herinnering een tweede termijn niet? Dan beëindigen wij de regeling.
 • We kunnen één keer, op verzoek, een nieuwe boete toevoegen aan een lopende regeling

Situatie 2: Een ander soort boete of meerdere andere boetes in delen betalen

De voorwaarden:

 • Een ander soort boete (geen letter M) is € 225 of hoger. Of er zijn meer andere boetes en het bedrag is samen € 225 of hoger.
  Het gaat om het boetebedrag met eventuele verhogingen. De administratiekosten rekenen we niet mee.
 • Heeft iemand de afgelopen 12 maanden al eerder een boete in delen mogen betalen? Dan is een nieuwe afspraak alleen mogelijk als hij of zij die regeling volledig is nagekomen.
 • Betaalt iemand een termijn niet? Dan sturen wij een herinnering.
 • Betaalt iemand een tweede termijn niet? Dan beëindigen wij de regeling.
 • We kunnen één keer, op veroek, een nieuwe boete toevoegen aan een lopende regeling.

In hoeveel delen betalen?

Kunnen wij volgens de regels een afspraak maken? Dan kan uw cliënt binnen een maximum aantal maanden betalen. Hoeveel maanden dat zijn, hangt af van het soort boete(s) en het openstaande bedrag:

Openstaand bedrag*  Maximum aantal maanden
Tot € 120 3
€ 120 tot € 300 6
€ 300 tot € 450 9
€ 450 tot € 1.250 12
€ 1.250 tot € 2.000 18
€ 2.000 tot € 3.000 24
€ 3.000 tot € 4.000 30
€ 4.000 of hoger 36

* Het openstaande bedrag is het bedrag dat iemand moet betalen op het moment dat hij of zij de aanvraag indient.

Vraagt u namens uw cliënt betalen in delen aan?

Dan zijn er extra mogelijkheden:

• Heeft uw cliënt in de afgelopen maanden eerder een regeling gehad en is hij of zij die niet volledig nagekomen? Dan gaan we op basis van uw toelichting op de specifieke situatie toch beoordelen of een nieuwe regeling mogelijk is.

• U kunt voor uw cliënt enige tijd vragen om het dossier op orde te brengen en om een goed overzicht van zijn of haar situatie te krijgen. Hoeveel tijd wij u daarvoor kunnen geven, voor welke zaken dat wel en niet kan en wat we daarbij van u verwachten, is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor daarom contact met ons op.

• U kunt een minnelijk traject opstarten. 

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Aankondiging
Bestuurlijke boete
Verhuurderbijdrage
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten