Ako požiadam o úhradu na splátky?

Pokutu za dopravný priestupok môžete zaplatiť aj na splátky, ak spĺňate nasledujúce podmienky:
  • Dostali ste pokutu, ktorá Vám bola uložená na základe Zákona o administratívnom dodržiavaní predpisov o cestnej premávke (Wahv). Túto pokutu spoznáte podľa písmena M, uvedeného vpravo hore na formulári.
  • Výška pokuty, plus prípadné zvýšenie, ale bez administratívnych poplatkov, predstavuje 225,00 € alebo viac;
  • Dátum splatnosti druhej upomienky ešte neuplynul v okamihu, kedy bola podaná žiadosť;
  • Predtým ste ešte nedostali možnosť zaplatiť túto pokutu na splátky;

Ak Vaša žiadosť bude potvrdená, dostanete o tom od nás list. V takom prípade môžete zaplatiť pokutu v troch mesačných splátkach.

O platbu na splátky požiadate pomocou formulára na internete. Tento formulár je k dispozícii v nemčine, angličtine a francúzštine:

Nižšie nájdete formulár v jazyku, v ktorom je žiadosť o platbu na splátky napísaná.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close