Naše postupy – oznámenia o priestupku

Ak ste dostali zásielku s písmenovým kódom M, znamená to, že vám zasielame oznámenie o priestupku spolu s formulárom na odpoveď. Toto oznámenie vám zasielame, pretože pomocou vášho vozidla bol spáchaný menší dopravný priestupok alebo pretože vlastník vozidla vás označil ako vodiča. Chceme vedieť, či ste boli skutočne vodičom.

Ak ste boli vodičom, čo je potrebné urobiť?

List obsahuje formulár na odpoveď. Môžete vyplniť tento formulár a uviesť, že ste boli vodič. Formulár nám zašlite do 28 pracovných dní.

Ak ste neboli vodičom, čo je potrebné urobiť?

List obsahuje formulár na odpoveď. Môžete vyplniť tento formulár a uviesť, kto bol vodič, alebo uviesť, že ste neboli vodič. Formulár nám zašlite do 14 pracovných dní.

Ak neviete, kto bol vodič, napríklad preto, že ste vozidlo už predali alebo bolo odcudzené, musíte o tom priložiť dôkaz.

Naša adresa je:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Holandsko

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top