Globo želim plačati v več obrokih

Ste prejeli globo, ki je ne morete plačati naenkrat v celoti? V določenih primerih lahko z nami sklenete dogovor za plačilo v obrokih. V nadaljevanju preberite pogoje, ki veljajo v tem primeru.

V katerih primerih se lahko z nami dogovorite?

Za obročno plačilo se lahko dogovorite, če:

  1. Globa znaša najmanj 75 € ali pa imate več glob in je skupni znesek najmanj 75 €. To se nanaša na znesek globe in morebitna zvišanja. Administrativnih taks ne bomo vključili.
  2. Ste v zadnjih šestih mesecih z nami že sklenili dogovor o plačilu? V tem primeru lahko nov dogovor sklenete le, če se držite pogojev prejšnjega dogovora.

Ali vaša situacija ustreza zgornjim pogojem? Želite zaprositi za plačevanje v obrokih? V tem primeru uporabite ta obrazec.

Kontaktirate nas lahko tudi na druge načine.

Kaj sledi, če izpolnjujete pogoje in bomo pripravljeni z vami skleniti dogovor?

Poslali vam bomo dopis z navedbo zneskov, ki jih morate plačati, in datumov zapadlosti teh plačil.

Se ne strinjate z globo za prometne prekrške?

Če se z globo ne strinjate, se lahko na odločitev pritožite. Če vložite pritožbo, vam globe še ni treba plačati. V tem primeru se na tej stopnji ne dogovarjajte o plačilu v obrokih.

 

Ali so Vam podatki jasni?
Maximum 250 characters.
To top