Kaj je CJIB?

Centralni urad za sodne izterjave (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) je del nizozemskega Ministrstva za pravosodje in varnost.

Urad CJIB je odgovoren za izterjavo različnih glob, na primer globe za prometne prekrške in kaznovalnih nalogov. Poleg tega ima ključno vlogo pri odločanju v kazenskih zadevah, kot so sodne odločne in odločitve, ki jih izdaja državno tožilstvo. 

Države članice so se dogovorile za sodelovanje pri izterjavi glob. Vsaka država članica ima urad, ki je pristojen za to področje. Na Nizozemskem je to CJIB. Pristojni uradi držav članic EU si med seboj izmenjujejo informacije o odločitvah, ki se nanašajo na kazenske postopke in globe.

Primer:

francoski državljan je na Nizozemskem na službenem potovanju. S svojim avtomobilom prekorači omejitev hitrosti na nizozemski avtocesti, pri čemer ga fotografira hitrostna prometna kamera. Skladno z dogovorom, ki ga je sprejela celotna EU, CIJB od francoskega notranjega organa prejme naslov francoskega poslovneža. Ta v svoj poštni nabiralnik v Franciji prejme prvo obvestilo o globi za prometni prekršek v francoščini.

Velja tudi obratno. Nizozemec, ki na Hrvaškem naredi prometni prekršek, bo na svoj domači naslov prejel globo s Hrvaške.