Naši postopki – upravne globe

Če živite in delate na Nizozemskem in nimate zdravstvenega zavarovanja, boste prejeli globo. V nadaljevanju si lahko preberete, kako izrekamo tovrstne globe.

Kaj se bo zgodilo, če nimate zdravstvenega zavarovanja?

Najprej boste prejeli dopis, v katerem bo navedeno, da si morate obvezno urediti zdravstveno zavarovanje. Če živite in delate na Nizozemskem in si ne uredite zdravstvenega zavarovanja, boste kaznovani z globo.

Če si tudi po tem ne uredite zdravstvenega zavarovanja, boste kaznovani še z drugo globo. Če si tudi po drugi globi ne uredite zdravstvenega zavarovanja, vam bo Osrednji urad za upravne zadeve (CAK) uredil zdravstveno zavarovanje za obdobje dvanajstih mesecev. Osrednjemu uradu za upravne zadeve boste vsak mesec morali plačati premijo.

Kaj se bo zgodilo, če ne boste plačevali premije za zdravstveno zavarovanje?

Če je vaš delodajalec na Nizozemskem oziroma če od nizozemske socialne službe prejemate podporo, bo Osrednji urad za upravne zadeve (CAK) od delodajalca oziroma službe zahteval, naj plačuje vašo premijo. V tem primeru bosta delodajalec oziroma služba premijo odvajala od vaše mesečne plače oziroma socialnega prejemka. Če to ne bo uspešno, se bo Osrednji urad za upravne zadeve (CAK) obrnil na nas, da poskrbimo, da boste plačevali premijo.

V nadaljevanju si lahko preberete, kako to izvajamo.

1. korak:  najprej bomo preverili ali prejemate dodatek za zdravstveno varstvo

Če od nizozemske davčne in carinske uprave prejemate dodatek za zdravstveno varstvo, ga bomo uporabili za delno plačilo vaše premije. To pomeni, da bomo namesto vas od davčne in carinske uprave prejemali dodatek za zdravstveno varstvo. Za preostali znesek boste prejeli položnico, ki jo morate poravnati najkasneje v šestih tednih.

2. korak:  vsak mesec vam bomo poslali obvestilo

Vsak mesec vam bomo poslali obvestilo s položnico za preostali znesek, ki ga še morate poravnati. Ta znesek morate plačati najkasneje v šestih tednih.

3. korak:  poslali vam bomo opomin

Če v šestih tednih ne boste poravnali tega zneska, vam bomo poslali  bomo opomin z zahtevo, da ga čim prej plačate. Do takrat boste prejeli tudi že položnico za naslednji mesec. Plačati morate tudi to položnico.

4. korak:  za izterjavo bomo najeli rubežnika

Če ne boste pravočasno plačali, bomo za izterjavo najeli rubežnika. Plačati boste morali tudi stroške rubežnika.

5. korak: poslali vam bomo obvestilo s končnim računom

Po dvanajstih mesecih boste morali začeti plačevati premijo zdravstveni zavarovalnici. Osrednji urad za upravne zadeve (CAK) bo izdal končni račun za neporavnane obveznosti. Prejeli boste dopis, v katerem bo navedeno, da gre za »končni račun«. Ta znesek lahko poravnate naenkrat ali v več obrokih.

Ko plačate prvi obrok, boste prejeli nov dopis z novo položnico za naslednji obrok.

Če ne boste pravočasno plačali ali ne boste poravnali celotnega zneska, lahko za izterjavo najamemo rubežnika. V tem primeru boste morali plačati tudi stroške rubežnika.

Ali so Vam podatki jasni?
Maximum 250 characters.
To top