Ne strinjam se z opominom za plačilo

Plačati morate globo z Nizozemske. Prejeli ste dopis, ki vas je o tem obvestil, vendar globe niste plačali. Zato ste zdaj prejeli opomin o plačilu. Zaradi tega se je znesek za plačilo povečal.

Kaj če pred tem dopisom niste dobili nobenega drugega obvestila oziroma ste globo že plačali?

Morda ste opomin prejeli po pomoti. Preučili bomo, ali se je to zgodilo. Če je prišlo do tega, izpolnite ta obrazec:

Pregledali bomo naše evidence in vam poslali nov dopis, v katerem bo navedeno, kaj morate storiti.

Kako izračunamo vrednost, ki je navedena v opominu?

Stroške opomina izračunamo na način, ki je določen z zakonom.

Če je vaš dopis označen s črkovno šifro M, se prvotni znesek globe poveča za 50 %. Pri drugem povečanju se globa poveča za 100 % prvotnega zneska, skupaj z zneskom prvega povečanja.

Primer

Prejeli ste globo50 EUR
Prvi opomin75 EUR = 50 EUR x 1,5
Drugi opomin150 EUR = 50 EUR x 3

Če je vaš dopis označen s črkovno šifro O, se prvotni znesek globe poveča za 20 EUR. Drugo povečanje znaša 20 % zneska prvega opomina (vendar najmanj 40 EUR).

Celotni znesek upravne takse morate poravnati z enimi samim nakazilom.