Se ne strinjate z odločitvijo državnega tožilca?

Ste se državnemu tožilcu pritožili glede globe za prometni prekršek in se ne strinjate z odločitvijo? V tem primeru lahko vložite drugo pritožbo.

Se želite pritožiti na odločitev državnega tožilca?

Ste lastnik vozila? Niste lastnik, vendar je dopis naslovljen na vas? V tem primeru se lahko pritožite.
Ste vozili vozilo, ki ni vaše? V tem primeru se lahko pritožite z obrazcem za pooblastitev.

Pritožbo lahko pošljete na podokrožno sodišče. To morate storiti v šestih tednih od datuma, ki je naveden v dopisu.

 • Dopis mora vsebovati naslednje informacije: 
  – vaše ime, naslov, kraj bivanja ter datum in kraj rojstva,
  – zakaj se ne strinjate z odločitvijo,
  – vašo številko IBAN (številko vašega bančnega računa),
  – datum pisanja dopisa,
  – vaš podpis.
   
 • Dopis, ki mu priložite kopijo obvestila o odločitvi, pošljite na naslov:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  PO Box 8225
  3503 RE Utrecht
  Nizozemska

Najprej plačajte kazen

Preden se pritožite na podokrožno sodišče, morate plačati »zavarovanje plačila« za globo. To naredite tako, da plačate globo in administrativne stroške. Če globa presega 225 EUR, morate plačati najmanj 225 EUR in administrativne stroške, in sicer Centralnemu uradu za sodne izterjave (CJIB). Če ste mlajši od 16 let in globa presega 112,50 EUR, morate plačati najmanj 112,50 EUR in administrativne stroške.
Če tega zneska ne plačate, podokrožno sodišče najverjetneje ne bo obravnavalo vaše pritožbe. Globo pa boste morali kljub temu plačati.

Kaj sledi?

Najprej bo državni tožilec obravnaval vašo pritožbo. Če bo državni tožilec kljub temu mnenja, da je globa upravičena, bo vašo pritožbo posredoval podokrožnemu sodišču. O tem vas bo z dopisom obvestila centralna procesna enota državnega tožilstva (Parket CVOM).

Če bo v dopisu pisalo, da je bila vaša pritožba posredovana naprej, vas bo podokrožno sodišče poklicalo na obravnavo. Na obravnavi boste lahko predstavili svoje razloge za nestrinjanje z globo za prometni prekršek. Podokrožno sodišče običajno na tej obravnavi odloči o zadevi. Odločitev sodišča boste prejeli tudi po pošti.|
Če se niste zmožni ali si ne želite udeležiti obravnave, bo podokrožno sodišče sprejelo odločitev na podlagi spisa. Odločitev sodišča boste prejeli po pošti.

Vračilo

Ali boste prejeli vračilo, je odvisno od odločitve podokrožnega sodišča.
Če se podokrožno sodišče ne strinja z vami, vam plačani znesek ne bo vrnjen.
Če podokrožno sodišče zavrne odločitev ali zmanjša znesek globe, boste prejeli (delno) vračilo plačane globe.
V vsakem primeru vas bo Centralni urad za sodne izterjave (CJIB) o tem obvestil v posebnem dopisu.

Bijlagen

Ali so Vam podatki jasni?
Maximum 250 characters.
To top