Želim si ogledati svojo fotografijo kontrole

Če je vaše vozilo na Nizozemskem fotografirala hitrostna prometna kamera in ste zaradi tega prejeli globo, lahko zahtevate fotografijo, na podlagi katere je bila globa izrečena.

Kako lahko zahtevate to fotografijo?

Fotografijo vam bomo poslali po pošti v desetih delovnih dneh. Izpolnite ta obrazec:

Kaj bo vidno na fotografiji?

Na fotografiji bosta jasno vidna vozilo in registrska številka. Voznik ne bo viden. Na Nizozemskem je za plačilo globe odgovoren lastnik vozila, četudi ga ni sam vozil.

Lastnik vozila lahko od voznika zahteva plačilo globe. Tudi če voznik noče plačati, je po nizozemski zakonodaji to dolžan storiti lastnik.

Se ne strinjate z globo ali bi morda želeli vedeti več?

Če se ne strinjate z globo, jo lahko izpodbijate.