Våra procedurer – avisering om lagöverträdelse

Om du har fått korrespondens med bokstavskoden O så betyder det att du har fått en avisering om en straffbar lagöverträdelse från oss, tillsammans med ett svarsformulär. Du har fått denna avisering på grund av att det har begåtts en lindrigare trafikförseelse med ditt fordon, eller för att fordonets ägare har sagt att du var förare vid det tillfället. Vi vill veta om du verkligen var förare när förseelsen begicks.

Om du var förare, vad ska du göra då?

Brevet skickas ut tillsammans med ett svarsformulär. Du kan fylla i detta formulär och ange att du var förare. Skicka tillbaka detta formulär till oss inom 28 arbetsdagar.

Om du inte var förare, vad ska du göra då?

Brevet skickas ut tillsammans med ett svarsformulär. Du kan fylla i detta formulär och ange vem som var förare, eller ange att du inte var förare. Skicka tillbaka detta formulär till oss inom 14 arbetsdagar.

Om du inte vet vem föraren var, till exempel på grund av att du precis hade sålt fordonet eller att det hade stulits, måste du bifoga bevisa för detta.

Vår adress är:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Nederländerna

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top