Verhoging aanmaningskosten

De hoogte van aanmaningskosten staat in de wet. Per 1 januari 2020 wijzigt de wet en worden de aanmaningskosten van sommige boetes hoger.

Voor welke boetes gaan de aanmaningskosten omhoog?

De verhoging van de aanmaningkosten geldt voor:

  • Strafbeschikking (O)
  • Boetevonnis (S)     
  • Europese boete (E) 
  • Schadevergoedingsmaatregel (W)

De kosten voor de eerste aanmaning worden € 20,00 (was € 15,00).

De kosten voor de tweede aanmaning worden 20 procent van het openstaande bedrag, minimaal € 40,00 (was 20 procent van het openstaande bedrag, minimaal € 30,00).

De aanmaningskosten voor verkeersboetes (M) gaan niet omhoog.

Hoe weet u welk bedrag aan aanmaningskosten u moet betalen?

Betaalt u te laat, dan ontvangt u een aanmaning. Op de aanmaning staat het juiste bedrag dat u moet betalen. Na 1 januari kan dit bedrag afwijken van het aanmaningsbedrag dat in de eerste brief werd genoemd (als de datum van deze eerste brief nog in 2019 viel).

Hebt u vragen over deze wijziging?

Neem dan contact met ons op.