Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?

Bent u in beroep gegaan tegen een verkeersboete bij de kantonrechter? En bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u soms opnieuw in beroep gaan.

Wanneer kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter?

 • als het eerste bedrag van de verkeersboete meer was dan € 70,00. Dit is zonder de administratiekosten

 òf

 • als de kantonrechter uw beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Bent u de eigenaar van het voertuig? Of bent u niet de eigenaar maar staat uw naam wel op de brief? Dan kunt u in beroep gaan.
Was u de bestuurder, maar is het voertuig niet van u? Dan kunt u een machtingsformulier gebruiken om in beroep te gaan.

Hebt u inmiddels van het CJIB een ‘betaaloverzicht na kantonrechter’ ontvangen? Dan kunt u geen bezwaar meer maken.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter?

U kunt in beroep gaan met een brief aan het Gerechtshof in Leeuwarden. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

 • Schrijf een brief en zet hierin de volgende gegevens: 
  -  Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  -  Waarom u het niet eens bent met de beslissing
  -  Uw IBAN, dit is uw rekeningnummer
  -  De datum waarop u de brief schrijft
  -  Uw handtekening
   
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van de uitspraak, naar de rechtbank waar de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Hoe gaat het dan verder?

U krijgt van de rechtbank een uitnodiging om op de zitting te komen. De zitting is in Leeuwarden. Tijdens de zitting zal de rechter u vragen om te vertellen waarom u het niet eens bent met de verkeersboete. Het oordeel van de rechter krijgt u dan meestal direct te horen. U ontvangt de uitspraak ook per post.
Kunt of wilt u niet naar de zitting komen? Dan neemt de rechter een beslissing op basis van het dossier. U ontvangt de uitspraak per post.

Geld terug?

Of u geld terug krijgt, is afhankelijk van de beslissing van de rechter bij het Gerechtshof.
Als de kantonrechter u geen gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag niet terug.
Als de kantonrechter beslist dat de beschikking wordt vernietigd, of het boetebedrag wordt gematigd, dan ontvangt u het betaalde bedrag (deels) terug.
In beide gevallen krijgt u van het CJIB apart bericht per post.

Bijlagen

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten