Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?

Bent u in beroep gegaan tegen een verkeersboete bij de kantonrechter? En bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u soms opnieuw in beroep gaan.

Wanneer kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter?

 • als het eerste bedrag van de verkeersboete meer was dan € 70,00. Dit is zonder de administratiekosten

 òf

 • als de kantonrechter uw beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Bent u de eigenaar van het voertuig? Of bent u niet de eigenaar maar staat uw naam wel op de brief? Dan kunt u in beroep gaan.
Was u de bestuurder, maar is het voertuig niet van u? Dan kunt u een machtingsformulier gebruiken om in beroep te gaan.

Hebt u inmiddels van het CJIB een ‘betaaloverzicht na kantonrechter’ ontvangen? Dan kunt u geen bezwaar meer maken.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter?

U kunt in beroep gaan met een brief aan het Gerechtshof in Leeuwarden. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

 • Schrijf een brief en zet hierin de volgende gegevens: 
  -  Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  -  Waarom u het niet eens bent met de beslissing
  -  Uw IBAN, dit is uw rekeningnummer
  -  De datum waarop u de brief schrijft
  -  Uw handtekening
   
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van de uitspraak, naar de rechtbank waar de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan.

Hoe gaat het dan verder?

U krijgt van de rechtbank een uitnodiging om op de zitting te komen. De zitting is in Leeuwarden. Tijdens de zitting zal de rechter u vragen om te vertellen waarom u het niet eens bent met de verkeersboete. Het oordeel van de rechter krijgt u dan meestal direct te horen. U ontvangt de uitspraak ook per post.
Kunt of wilt u niet naar de zitting komen? Dan neemt de rechter een beslissing op basis van het dossier. U ontvangt de uitspraak per post.

Geld terug?

Of u geld terug krijgt, is afhankelijk van de beslissing van de rechter bij het Gerechtshof.
Als de kantonrechter u geen gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag niet terug.
Als de kantonrechter beslist dat de beschikking wordt vernietigd, of het boetebedrag wordt gematigd, dan ontvangt u het betaalde bedrag (deels) terug.
In beide gevallen krijgt u van het CJIB apart bericht per post.

Bijlagen

Vindt u deze informatie duidelijk?
Maximum 250 characters.
To top