Bestuurlijke boete

Als u in Nederland woont of werkt en u hebt geen zorgverzekering, dan krijgt u een boete. Hieronder leest u wat we doen om u deze boete te laten betalen.

Hebt u geen zorgverzekering?

Eerst krijgt u brieven waarin staat dat u een zorgverzekering moet nemen. Woont of werkt u nog in Nederland? En neemt u geen zorgverzekering? Dan krijgt u een boete.
Neemt u dan nog geen zorgverzekering? Dan krijgt u een tweede boete.
Hebt u na de tweede boete nog geen zorgverzekering genomen? Dan regelt  het CAK een zorgverzekering voor u. Deze verzekering is voor twaalf maanden. U moet dan elke maand premie betalen aan het CAK.

Betaalt u de premies voor uw zorgverzekering niet?

Hebt u een Nederlandse werkgever of uitkeringsinstantie? Dan vraagt het CAK of zij uw premie willen betalen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie haalt de premie dan af van uw salaris of uitkering. Lukt dat niet? Dan vraagt het CAK ons of wij ervoor kunnen zorgen dat u de premie gaat betalen.

Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We controleren of u zorgtoeslag krijgt

Als u van de Belastingdienst in Nederland zorgtoeslag krijgt, gebruiken wij die om een deel van uw premie te betalen. Dit betekent dat wij, en niet u, uw zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Voor het bedrag dat dan overblijft, krijgt u een acceptgiro van ons. Hierop staat hoeveel u binnen zes weken nog moet betalen.

Stap 2:  We sturen u elke maand een brief

We sturen u elke maand een brief en een acceptgiro voor het bedrag dat u nog moet betalen. Dit bedrag moet u binnen zes weken betalen.

Stap 3:  We sturen u een herinnering

Hebt u na zes weken niet betaald aan ons? Dan sturen we u een brief met een herinnering. Daarin vragen we u om zo snel mogelijk te betalen. U hebt dan ook al de rekening voor de nieuwe maand gekregen. Die moet u ook betalen.

Stap 4:  We vragen de deurwaarder u te laten betalen

Betaalt u niet op tijd, of niet het hele bedrag? Dan vragen wij een deurwaarder om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.

Stap 5:  We sturen u een brief met een eindafrekening

Na twaalf maanden moet u de premie voor uw verzekering betalen aan een zorgverzekeraar. Het CAK maakt dan een eindafrekening. Hierop staat wat u nog moet betalen. U krijgt hierover een brief met de tekst ‘eindafrekening’. U kunt dit bedrag in één keer betalen of in delen.
Als u het eerste deel betaalt, dan krijgt u voor elk deel een nieuwe brief met een nieuwe acceptgiro.
Als u te laat betaalt of niet het hele bedrag, dan kunnen wij een deurwaarder vragen om u te laten betalen. U moet dan ook de kosten van de deurwaarder betalen.