Bent u het niet eens met een strafbeschikking?

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dit is een strafbeschikking.
Bent u het niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit heet: in verzet gaan. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Let op: als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen!

Hebt u bij uw brief een verzetsformulier gekregen?

Hebt u bij uw brief een formulier gekregen? Dit is het verzetsformulier. U kunt dit formulier invullen en binnen veertien dagen aan ons terugsturen. U hoeft dan zelf geen brief te schrijven.

Ons adres is:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Nederland

Vergeet niet uw handtekening op het formulier te zetten.

Hebt u bij uw brief geen verzetsformulier gekregen? En bent u het niet eens met de boete?

Dan kunt u ons bellen.
Ons telefoonnummer is (+31) 58 234 20 47. Dit kan op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Maximum 250 characters.
To top