Bent u het niet eens met een strafbeschikking?

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dit is een strafbeschikking. Bent u het niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit heet: in verzet gaan. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Let op: als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen!

Hebt u bij uw brief een verzetsformulier gekregen?

Hebt u bij uw brief een formulier gekregen? Dit is het verzetsformulier. U kunt dit formulier invullen en binnen veertien dagen aan ons terugsturen. U hoeft dan zelf geen brief te schrijven.

Ons adres is:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Nederland

Vergeet niet uw handtekening op het formulier te zetten.

Hebt u bij uw brief geen verzetsformulier gekregen? En bent u het niet eens met de boete?

Dan kunt u ons bellen.
Ons telefoonnummer is (+31) 58 234 20 47. Dit kan op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten