Nesouhlasíte s pokutou za dopravní přestupek?

Pokud jste od nás dostali dopis se symbolem M, jste povinni zaplatit pokutu za dopravní přestupek. Pokud s pokutou nesouhlasíte, můžete podat námitku u nizozemské prokuratury. Tomuto kroku se říká odvolání. Dokud nebude odvolání vyřízeno, dlužnou částku hradit nemusíte. Pokud tedy nebyl Váš případ uzavřen, prozatím nežádejte o možnost uhradit pokutu ve splátkách.

Chcete podat námitku proti pokutě za dopravní přestupek?

V Nizozemsku hradí pokutu majitel vozu, i když jej v době spáchání přestupku neřídil. Může o zaplacení požádat toho, kdo řídil, ale pokud řidič není ochoten zaplatit, stanovuje nizozemské právo, že tuto povinnost má majitel. Říká se tomu povinnost spojená s registračním číslem. Tato povinnost je zakotvena v nizozemském právu.

Nemá smysl se odvolávat s poukazem na to, že jste neseděli za volantem. Můžete však k odvolání zmocnit řidiče. Využijte k tomu formulář plné moci. Ten musí být vyplněn a podepsán a odeslán společně s odvoláním.

Proti rozhodnutí se můžete odvolat v dopise prokuratuře. Musíte tak učinit do 6 týdnů od data našeho dopisu.

 • Váš dopis musí obsahovat všechny tyto informace:
  - Vaše jméno, adresa, bydliště, datum a místo narození
  - Proč s pokutou nesouhlasíte
  - Váš IBAN (číslo Vašeho účtu v mezinárodním formátu)
  - Datum sepsání dopisu
  - Váš podpis
   
 • Dopis spolu s kopií vyrozumění o pokutě zašlete na adresu: 
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nizozemsko

Pokud jste již pokutu zaplatili přímo policii, připojte kopii policejní zprávy.

Co bude následovat?

Pokud jste se proti pokutě odvolali, obdržíte dopis od sekce digitálních služeb Centrální zpracovací jednotky (parket CVOM) při prokuratuře, ve kterém bude potvrzeno přijetí odvolání. Je možné, že od Vás budou požadovány další informace. Poté od nás obdržíte dopis s rozhodnutím prokuratury. To může trvat až 16 týdnů.

Nesouhlasíte s rozhodnutím prokurátora?

Nesouhlasíte s rozhodnutím okrskového soudu?