Anmodning om kontakt

Du har modtaget et brev fra os med anmodning om at tage kontakt. Dette kan være fordi det køretøj, som et strafbart forhold er begået med, er registreret med dig som ejer. Det er også muligt, at du er oplyst som fører.

Du er indehaver af registreringsattesten
Du er registreret som ejer af et køretøj. Med dette køretøj er der begået et strafbart forhold. Vi vil gerne kontrollere, om du var føreren på tidspunktet for det strafbare forhold.

Du er oplyst som fører
Der er begået et strafbart forhold med et køretøj. Køretøjets ejer har oplyst, at du var føreren. Vi vil gerne kontrollere, om du reelt var føreren på det tidspunkt, hvor det strafbare forhold blev begået.

I brevet bedes du kontakte os inden en bestemt dato. I brevet oplyses, hvordan du tager kontakt.