Hvordan arbejder vi?

CJIB er et gennemførelsesorgan henhørende under det hollandske justitsministerium. Vi inddriver bøder og gennemfører sanktioner, og sikrer, at straffedomme fuldbyrdes korrekt og hurtigt. Nedenfor forklarer vi, hvordan vi udfører vores opgaver.