Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Er du ikke enig i byrettens afgørelse?

Har du indgivet anke til byretten over en trafikbøde? Og er du ikke enig i afgørelsen? Så kan du i visse tilfælde anke på ny.

Hvornår kan du anke en afgørelse afsagt af byretten?

 • Hvis trafikbødens oprindelige beløb var højere end EUR 70,00. Dette er uden administrationsgebyr.

 Eller

 • hvis byretten har vurderet, at anken ikke kan antages til behandling.

Er du ejer af køretøjet? Eller er du ikke ejer, men står dit navn på brevet? Så kan du anke sagen.
Var du føreren, men er køretøjet ikke dit? Så kan du anvende en fuldmagtsblanket til din anke.
Har du i mellemtiden fået en ‘betalingsoversigt efter byrettens behandling’ fra CJIB? Så kan du ikke indgive en klage mere.

Hvornår kan du anke en afgørelse afsagt af byretten?

Du kan anke sagen ved at sende et brev til landsretten  i Leeuwarden. Ankefristen er 6 uger efter den dag, hvor vi har afsendt brevet.

 • I dit brev skal du anføre følgende oplysninger: 
  -  Dit navn, din adresse, bopæl, fødselsdato og fødested
  -  Begrundelsen for anken
  -  Dit IBAN-nummer, dette er dit kontonummer
  -  Datoen, hvor du skriver brevet
  -  Din underskrift
 • Send dit brev, vedlagt en kopi af byrettens afgørelse, til den ret som byretsdommeren henhører under.

Hvad sker der herefter?

Du får en indkaldelse til at møde i retten. Retsmødet er i Leeuwarden. Under retsmødet vil retten bede dig om at forklare, hvorfor du ikke er enig i trafikbøden. Som regel får du rettens afgørelse med det samme. Du får også sendt afgørelsen med posten.
Kan eller ønsker du ikke at møde i retten? Så træffer retten afgørelse på grundlag af journalen. Du får afgørelsen sendt med posten.

Pengene refunderet?

Om du får pengene refunderet er afhængig af landsrettens afgørelse. Hvis du ikke får medhold fra retten, får du ikke pengene refunderet. Hvis retten vurderer, at bødeforlægget skal annulleres, eller at bødebeløbet skal begrænses, så får du det betalte beløb (delvist) refunderet.
I begge tilfælde får du særskilt besked med posten fra CJIB.