Er du ikke enig i et bødeforlæg?

Har du modtaget et brev med bogstavet O? Dette er den pålagte straf. Er du ikke enig i denne bøde? Så kan du anke. Det kaldes: gøre modstand. Nedenstående kan du læse, hvordan du skal gøre.

Anker du, skal du ikke betale bøden.

Hvordan kan du anke?

Du skal anke sagen inden to uger.

Du eller din advokat skal sende et brev til statsadvokaten. Adressen står på brevet, du har modtaget med straffen.

Hvad skal der stå i dit brev?

  • Dit navn, adresse og bopæl.
  • Det nummer, som står i brevet om straffen.
  • CBJ-nummeret, der står i brevet om straffen.
  • Den dato, hvorpå du har modtaget brevet med straffen.
  • Hvorfor du ikke er enig i straffen
  • Din underskrift og datoen for din underskrift.

Hvad sker der så videre?

Du modtager et brev fra statsadvokaten vedrørende behandlingen af din anke. Statsadvokaten afgør om han vil bringe din sag for retten. Det er muligt, at han så anmoder dommeren om at pålægge en anden straf end den straf, der står i brevet. Statsadvokaten kan også ændre straffen.