Er du ikke enig i et bødeforlæg?

Har du modtaget et brev med bogstavet O? Det er et bødeforlæg.
Er du ikke enig i denne bøde? Så kan du indgive en klage. Dette hedder: anmodning om genoptagelse. Nedenfor læser du, hvordan fremgangsmåden er.

Bemærk: Hvis du anmoder om genoptagelse, skal du ikke betale bøden!

Var brevet vedlagt en genoptagelsesblanket?

Var brevet vedlagt en blanket? Det er genoptagelsesblanketten. Du kan udfylde blanketten, og sende den tilbage til os inden 14 dage. Dette sparer dig for selv at skulle skrive et brev.

Vores adresse er:
Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Holland

Husk at underskrive blanketten.

Var brevet ikke vedlagt en genoptagelsesblanket? Og er du ikke enig i bøden?

Så kan du ringe til os.
Vores telefonnummer er (+31) 58 234 20 47. Du kan ringe til os på hverdage mellem kl.10.00 og 16.00.

Was this information helpful?
Maximum 250 characters.
To top