Hvad er CJIB?

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) er en del af det hollandske justitsministerium.

CJIB står for inddrivelsen af mange forskellige slags bøder, for eksempel trafikbøder og bødeforlæg. Den spiller også en central rolle i gennemførelse af strafferetslige afgørelser, for eksempel en afgørelse truffet af en retsinstans eller en afgørelse truffet af en offentlig anklager i Holland.

EU-medlemsstaterne har aftalt, at de samarbejder for at få inddrevet bøder. I hver medlemsstat er der i den forbindelse udpeget et organ som central myndighed. I Holland er det CJIB. De centrale myndigheder i EU-medlemsstaterne udveksler oplysninger i forbindelse med afgørelser i straffesager og bøder.

Et eksempel:

En franskmand er på forretningsrejse i Holland. Han kører for stærkt ad en hollandsk motorvej og blitzes af en ATK-stander. Som følge af de europæiske aftaler sender Frankrig den franske forretningsmands adresseoplysninger til CJIB. Han modtager derhjemme, i Frankrig, en trafikbøde affattet på fransk. Omvendt gælder selvfølgelig det samme. En hollænder, der for eksempel begår en overtrædelse i Kroatien, får bøden tilsendt fra Kroatien til sin hjemmeadresse.