Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Hvordan arbejder vi - administrativ bøde

Hvis du bor eller arbejder i Holland, men ikke har en hollandsk sygeforsikring, får du en bøde. . Nedenfor læser du, hvad vi foretager os for at få bøden inddrevet hos dig.

Har du ingen hollandsk sygeforsikring?

Først vil du modtage breve, hvori du opfordres til at tegne en hollandsk sygeforsikring. Bor eller arbejder du fortsat i Holland? Og har du ikke tegnet en hollandsk sygeforsikring? Så får du en bøde.
Har du stadig ikke tegnet en hollandsk sygeforsikring? Så får du en ekstra bøde.
Har du efter den ekstra bøde stadig ikke tegnet en hollandsk sygeforsikring? Så sørger CAK [offentligt kontor] for, at du får en hollandsk sygeforsikring. Denne forsikring gælder i 12 måneder. Du betaler hver måned forsikringspræmien til CAK.

Undlader du at betale forsikringspræmien?

Har du en hollandsk arbejdsgiver eller socialsikringskontor? CAK anmoder disse om at betale din forsikringspræmie. Din arbejdsgiver eller socialsikringskontor indeholder præmien i din løn eller ydelse. Lykkes dette ikke? Så anmoder CAK os om at sikre, at du betaler præmien.

Nedenfor læser du, hvad vi foretager os for at få præmien inddrevet hos dig.

Trin 1:  Vi kontrollerer om du får sygesikringstilskud [zorgtoeslag]

Hvis du får sygesikringstilskud fra skattevæsnet i Holland, anvender vi dette til at betale en del af din forsikringspræmie. Dette betyder, at det er os, og ikke dig, der får sygesikringstilskuddet fra det hollandske skattevæsen. Vi sender dig et betalingskort med det resterende beløb. Du skal betale det resterende beløb inden 6 uger.

Trin 2:  Vi sender dig et brev hver måned

Hver måned sender vi dig et brev vedlagt et betalingskort med det beløb, du fortsat skal betale. Du skal betale beløbet inden 6 uger.

Trin 3:  Vi sender dig en påmindelse

Har du ikke betalt os inden for 6-ugers fristen? Så sender vi dig en påmindelse. Heri opfordrer vi dig til at betale hurtigst muligt. I mellemtiden har du fået regningen for den næste måned. Denne skal du også betale.

Trin 4:  Vi anmoder fogeden om at inddrive beløbet hos dig

Betaler du ikke i tide, eller ikke hele beløbet? Så anmoder vi fogeden om at inddrive beløbet hos dig. Dette betyder, at du også skal betale fogedomkostningerne.

Trin 5:  Vi sender dig et brev med en slutopgørelse

Efter 12 måneder skal du betale forsikringspræmien til en udbyder af sygeforsikringer. CAK laver en slutopgørelse. Heraf fremgår det, hvad du fortsat skylder. Du får i den forbindelse et brev med teksten 'slutopgørelse'. Du kan betale dette beløb på én gang eller i rater.
Hvis du betaler første rate, får du et nyt brev med et nyt betalingskort for hver rate.
Hvis du betaler for sent eller ikke hele beløbet, så kan vi anmode fogeden om at inddrive beløbet hos dig. Dette betyder, at du også skal betale fogedomkostningerne.