Betalingsregeling Hebt u een vraag over uw betalingsregeling? Log dan in met uw DigiD en regel het makkelijk zelf

Kas te ei nõustu alampiirkonna kohtu otsusega?

Kas olete esitanud alampiirkonna kohtule seoses liiklustrahviga apellatsioonikaebuse ja te ei ole otsusega nõus? Sellisel juhul võite mõnel juhul edasi kaevata.

Millal te saate alampiirkonna kohtu otsuse edasi kaevata?

 • kui esialgne trahvisumma oli üle 70 €. Sinna sisse ei loeta administratiivkulusid;

 või

 • kui alampiirkonna kohus ei võtnud teie edasikaebust vastu.

Kas te olete sõiduki omanik? Või te ei ole omanik, teie nimi on vaid kirjal? Sellisel juhul võite edasi kaevata.
Kas te olite juht, kuid sõiduk ei kuulu teile? Sellisel juhul saate edasi kaevata, kasutades autoriseerimisvormi.

Kui te olete vahepeal saanud Keskselt Trahvikogumisagentuurilt (CJIB) „maksekokkuvõte peale alampiirkonna kohust“, ei ole edasi kaebamine enam võimalik.

Kuidas saate alampiirkonna kohtu otsuse edasi kaevata

Võite edasi kaevata, saates kirja apellatsioonikohtule Leeuwardenis. Te peate seda tegema kuue nädala jooksul oma kirja saamisest.

 • Teie kiri peaks sisaldama järgmisi andmeid: 
  - teie nimi, aadress, elukoht, sünnikuupäev ja sünnikoht;
  - miks te otsusega ei nõustu;
  - teie IBAN (see on teie pangakonto number);
  - kirja kirjutamise kuupäev;
  - teie allkiri.
   
 • Saatke oma kiri koos otsuse koopiaga sellele alampiirkonna kohtule, kes tegeles teie juhtumiga.

Mis juhtub järgmisena?

Kohus kutsub teid istungile, mis peetakse Leeuwardenis. Sellel istungil palutakse teil esitada oma põhjused, miks te liiklustrahviga nõus ei ole. Kohus otsustab tavaliselt küsimuse istungi käigus. Te saate otsuse ka posti teel.
Kui te ei saa või ei soovi istungil osaleda, teeb kohus otsuse põhinedes dokumentidele. Te saate otsuse posti teel.

Tagasi maksmine?

Kas teile makstakse tagasi oleneb apellatsioonikohtu otsusest.
Kui alampiirkonna kohus ei nõustu teiega, ei maksta teile tagasi teie makstud summat.
Kui alampiirkonna kohus otsustab otsuse tühistada või trahvisummat vähendada, siis teile makstakse (osaliselt) tagasi.
Kummalgi juhul teavitab Keskne Trahvikogumisagentuur (CJIB) teid sellest eraldi kirjalikult.