Kuidas me töötame?

CJIB on rakendusasutus, mis kuulub julgeoleku- ja justiitsministeeriumi alluvusse. Meie ülesanne on määrata trahve ja rakendada muid meetmeid ning tagada, et kõik kohtu määratud rahalised karistused nõutakse kiiresti ja tõhusalt sisse. Allpool selgitame, kuidas me seda teeme.
To top