Kuidas me töötame?

CJIB on rakendusasutus, mis kuulub julgeoleku- ja justiitsministeeriumi alluvusse. Meie ülesanne on määrata trahve ja rakendada muid meetmeid ning tagada, et kõik kohtu määratud rahalised karistused nõutakse kiiresti ja tõhusalt sisse. Allpool selgitame, kuidas me seda teeme.