Kas te ei nõustu prokuröri otsusega?

Kas olete esitanud prokurörile seoses liiklustrahviga apellatsioonikaebuse ja te ei ole otsusega nõus? Sellisel juhul võite esitada teisegi kaebuse.

Kas soovite prokuröri otsuse edasi kaevata?

Kas te olete sõiduki omanik? Või te ei ole omanik, teie nimi on vaid kirjal? Sellisel juhul võite edasi kaevata.
Kas te olite juht, kuid sõiduk ei kuulu teile? Sellisel juhul saate edasi kaevata, kasutades autoriseerimisvormi.

Võite edasi kaevata, saates kirja alampiirkonna kohtule. Te peate seda tegema kuue nädala jooksul oma kirja saamisest.

 • Teie kiri peaks sisaldama järgmisi andmeid: 
  - teie nimi, aadress, elukoht, sünnikuupäev ja sünnikoht;
  - miks te otsusega ei nõustu;
  - teie IBAN (see on teie pangakonto number);
  - kirja kirjutamise kuupäev;
  - teie allkiri.
   
 • Saatke kiri koos otsuse koopiaga aadressile:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  PO Box 8225
  3503 RE UTRECHT
  Madalmaad

Makske kõigepealt trahv ära

Enne, kui saate alampiirkonna kohtule edasi kaevata, on vajalik trahvi „kaitsemakse“. Te teete seda makstes ära trahvi, sealhulgas administratiivkulud. Üle 225 € suuruse trahvi puhul on teil vaja tasuda vähemalt 225 € ning ka administratiivkulud Kesksele Trahvikogumisagentuurile (CJIB). Kui olete noorem, kui 16-aastane ja trahvisumma on üle 112.50 €, tuleb teil maksta minimaalselt 112.50 € ja ka administratiivkulud.
Kui te seda ei maksa, on märkimisväärne võimalus, et alampiirkonna kohus ei arvesta teie kirjaga. Siiski, trahv tuleb ikka ära maksta.

Mis juhtub järgmisena?

Prokurör kaalub kõigepealt apellatsiooni. Kui prokurör siiski usub, et trahv on õigustatud, saadetakse teie apellatsioon edasi alampiirkonna kohtule. Riigiprokuratuuri kesküksus (Parket CVOM) informeerib teid sellest kirja teel.

Kui kirjas seisab, et teie apellatsion on edastatud, kutsub alampiirkonna kohus teid istungile. Sellel istungil palutakse teil esitada oma põhjused, miks te liiklustrahviga nõus ei ole. Alampiirkonna kohus otsustab tavaliselt küsimuse istungi käigus. Te saate otsuse ka posti teel.
Kui te ei saa või ei soovi istungil osaleda, teeb alampiirkonna kohus otsuse põhinedes dokumentidele. Te saate otsuse posti teel.

Tagasi maksmine?

Kas teile makstakse tagasi oleneb alampiirkonna kohtu otsusest.
Kui alampiirkonna kohus ei nõustu teiega, ei maksta teile tagasi teie makstud summat.
Kui alampiirkonna kohus otsustab otsuse tühistada või trahvisummat vähendada, siis teile makstakse (osaliselt) tagasi.
Kummalgi juhul teavitab Keskne Trahvikogumisagentuur (CJIB) teid sellest eraldi kirjalikult.