Mis asi on CJIB?

Juriidiliste kulude sissenõudmise keskbüroo (CJIB: Centraal Justitieel incassobureau) tegutseb Madalmaade julgeoleku- ja justiitsministeeriumi alluvuses.

CJIB ülesanne on koguda mitmesuguseid trahve, nagu liiklustrahvid ja trahviotsusega määratud trahvid. Sellel on oluline roll ka kriminaalasjades tehtud otsuste täitmisel (näiteks kohtuotsused või prokuratuuri prokuröride tehtud otsused).

ELi liikmesriigid on kokku leppinud, et teevad trahvide kogumisel koostööd. Igal liikmesriigil on organisatsioon, mis on selleks määratud keskasutus. Madalmaadel on selleks CJIB. ELi liikmesriikide keskasutused vahetavad teavet kriminaalasjades tehtud otsuste ja trahvide kohta.

Näide:

Prantslane on äriasjus Madalmaadel. Ta ületab oma autoga Madalmaade kiirteel piirkiirust ja jääb liikluskaamera pildile. Kogu Euroopa Liidus kehtivate kokkulepete alusel saab CJIB Prantsusmaa ametiasutustelt Prantsuse ärimehe aadressi. Tema postkasti Prantsusmaal saadetakse prantsuskeelne teade liiklustrahvi kohta.
Sama kehtib ka vastupidi. Horvaatias liiklusrikkumise toime pannud hollandlane saab Horvaatias trahvi, mille kohta saadetakse teade tema kodusele aadressile Madalmaadel.