Administrativna kazna

Svatko tko živi ili radi u Nizozemskoj mora, prema nizozemskom zakonu, imati zdravstveno osiguranje od nizozemskog zdravstvenog osiguratelja. Ako živite ili radite u Nizozemskoj i nemate zdravstveno osiguranje, dobit ćete novčanu kaznu.

Ako ste primili novčanu kaznu jer nemate zdravstveno osiguranje, trebate učiniti dvije stvari:

  1. Morate platiti kaznu. Iznos za uplatu za 2023 godinu iznosi 472,25 eura.
  2. Ako još živite ili rade u Nizozemskoj, morate što prije uzeti naše zdravstveno osiguranje, a svaki mjesec morate platiti premiju zdravstvenog osiguranja kako biste bili sigurni da nećete biti kažnjeni drugi put.

Vi više ne živite u Nizozemskoj. Zašto primate poštu od nas?

Ako trenutno živite u inozemstvu, ali ste neko vrijeme živjeli, radili ili studirali u Nizozemskoj, tada ste trebali uzeti zdravstveno osiguranje. Zato što ste to zanemarili, sada morate platiti novčanu kaznu.

Što možete učiniti ako se ne slažete s novčanom kaznom?

Ako se ne slažete s tom novčanom kaznom, možete uložiti prigovor.