Želi­o/željel­a bih vidjeti fotografiju

Ako je kamera za provođenje prometa fotografirala vaše vozilo u Nizozemskoj i zbog toga ste dobili prometnu kaznu, možete zatražiti fotografiju koja se odnosi na novčanu kaznu.

Kako možete zatražiti fotografiju?

Poslati ćemo vam fotografiju poštom u roku od deset radnih dana. Ispunite ovaj obrazac:

Što će biti vidljivo na fotografiji?

Jasno ćete vidjeti vozilo i registarsku pločicu na fotografiji. Nećete moći vidjeti vozača. U Nizozemskoj vlasnik vozila mora platiti novčanu kaznu, čak i ako nije osoba koja je vozila automobil.

Vlasnik automobila može zatražiti od vozača da plati novčanu kaznu. Ali ako vozač ne želi platiti, nizozemski zakon propisuje da vlasnik mora to učiniti.

Ne slažete li se s novčanom kaznom ili biste željeli znati više?

Ako se ne slažete s novčanom kaznom, možete je osporiti.

 

Vašu fotografiju možete vidjeti i putem interneta na na našem digitalnom šalteru Digitaal Loket.