Kas ir CJIB?

Tiesu centrālā iekasēšanas aģentūra (CJIB – Centraal Justitieel Incassobureau) ir Nīderlandes Tieslietu un drošības ministrijas daļa.

CJIB ir atbildīga par daudzu dažādu sodu, piemēram, naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumiem un prokurora noteiktu soda sankciju, iekasēšanu. Tai arī ir svarīgas funkcijas, kas saistītas ar krimināllietās pieņemto lēmumu, piemēram, tiesas spriedumu vai Valsts Prokuratūras prokurora lēmumu, izpildi.

ES dalībvalstis ir vienojušās par kopīgu darbu naudas sodu iekasēšanā. Katrā dalībvalstī ir organizācija, kas izraudzīta par centrālo iestādi šajā jomā. Nīderlandē šāda iestāde ir CJIB. Dažādo ES dalībvalstu centrālās iestādes apmainās ar informāciju par lēmumiem saistībā ar krimināllietām un naudas sodiem.

Piemērs:

Uzņēmējs no Francijas atrodas Nīderlandē darba darīšanās. Viņš pārsniedz atļauto ātrumu, braucot savā automobilī pa Nīderlandes ceļiem, un viņu nofotografē ceļu policijas fotoradars. Saskaņā ar ES aptverošu vienošanos CJIB iegūst franču uzņēmēja adresi no Francijas iestādēm. Viņš saņem paziņojumu franču valodā par naudas sodu saistībā ar attiecīgo satiksmes noteikumu pārkāpumu savā pastkastītē Francijā.

Tāpat notiek pretējā gadījumā. Persona no Nīderlandes, kas pārkāpusi satiksmes noteikumus Horvātijā, saņems savā mājas pastkastītē Nīderlandē soda naudas paziņojumu no Horvātijas.

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top