Konta numuri

Vai Jūs vēlaties nomaksāt naudas sodu? CJIB ir vairāki konta numuri. Turpmāk Jūs varat redzēt, kurš no konta numuriem (IBAN) Jums jāizmanto.

Mūsu sarakstē bieži vien ir apzīmēta ar burtu, kas uzreiz ļauj Jums saprast, kurš konta numurs jānorāda. Kā konta turētāju vienmēr norādiet “CJIB”.

Maksājuma veids Konta numurs
Naudas sods par satiksmes noteikumu pārkāpumu (M) NL56 INGB 0705 0051 00
Prokurora noteikta soda sankcija (O) NL90 INGB 0705 0050 70
Naudas sods par veselības apdrošināšanas noteikuma neievērošanu (Z) NL84 INGB 0705 0051 78
Tiesas piemērots naudas sods (S) NL34 INGB 0705 0055 93

Mūsu bankas nosaukums un adrese:
ING Bank N.V.
Foreign Operations
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands (Nīderlande)

Jānorāda bankas identifikācijas kods (BIC): INGBNL2A

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top