Mūsu kārtība – administratīvie naudas sodi

Ja Jūs dzīvojat vai strādājat Nīderlandē bez veselības apdrošināšanas, Jums tiks piemērots administratīvais naudas sods. Tālāk ir apraksts par to, kā iekasē šo naudas sodu.

Kas notiek, ja Jums nav veselības apdrošināšanas?

Vispirms Jūs saņemsiet vēstules ar norādījumiem, ka Jums jāapdrošina veselība. Ja Jūs turpināt dzīvojat vai strādājat Nīderlandē bez veselības apdrošināšanas, Jums piemēro naudas sodu.

Ja Jūs arī pēc tam neapdrošināsiet veselību, Jums piemēro atkārtotu naudas sods. Ja pēc otrā naudas soda piemērošanas Jūs vēl aizvien neesat apdrošinājis(-usi) veselību, Nīderlandes Centrālais administratīvais birojs (CAK) apdrošina Jūsu veselību uz divpadsmit mēnešiem. Jums katru mēnesi jāmaksā apdrošināšanas prēmija CAK.

Kas notiek, ja Jūs nemaksājat veselības apdrošināšanas prēmijas?

Ja Jūs nodarbina darba devējs Nīderlandē vai arī Jūs saņemat Nīderlandes aģentūras izmaksātu pabalstu, CAK lūdz tai nomaksāt prēmiju par Jūsu apdrošināšanu. Šajā gadījumā darba devējs vai pabalstu izmaksas aģentūra atvelk prēmiju maksājumus no Jūsu algas vai ikmēneša pabalsta. Ja to neizdodas panākt, CAK lūdz mūs nodrošināt to, ka Jūs prēmiju nomaksāsiet.

Tālāk ir apraksts par to, kā tas notiek.

1. solis.  Mēs pārbaudām, vai Jūs saņemat veselības aprūpes pabalstu

Ja Jūs saņemat veselības aprūpes pabalstu no Nīderlandes Nodokļu un muitas pārvaldes, mēs to izmantojam prēmijas daļējai apmaksai. Tas nozīmē, ka mēs saņemam Jūsu pabalstu par veselības aprūpi tieši no Nīderlandes Nodokļu un muitas pārvaldes Jūsu vietā. Jūs saņemat žiro veidlapu par pārējo summu, kas jānomaksā sešu nedēļu laikā.

2. solis.  Mēs ik mēnesi sūtām

Mēs ik mēnesi sūtām Jums vēstuli, kam pievienota žiro veidlapa par maksājamās summas atlikumu. Šī summa jāsamaksā sešu nedēļu laikā.

3. solis.  Mēs sūtām Jums atgādinājumu

Ja Jūs neesat(-usi) veicis(-kusi) nomaksu sešu nedēļu laikā, mēs sūtām Jums atgādinājumu, kurā pieprasām apmaksu pēc iespējas ātrāk. Attiecīgajā laikā Jūs jau būsiet saņēmis(-usi) rēķinu par nākamā mēneša maksājumu. Šis rēķins arī jānomaksā.

4. solis.  Mēs vēršamies pie tiesu izpildītāja ar piedziņas lūgumu

Ja Jūs laicīgi nesamaksājat visu summu, mēs vēršamies pie tiesu izpildītāja ar piedziņas lūgumu. Jums jāmaksā arī tiesu izpildītāja izmaksas.

5. solis. Mēs sūtām Jums vēstuli ar gala aprēķinu

Pēc divpadsmit mēnešiem Jums būs jānomaksā veselības apdrošināšanas prēmija veselības aprūpes apdrošinātājam. CAK tad sastāda gala paziņojumu, kurā norādīta nesamaksātā summa. Jūs saņemat vēstuli, kas apzīmēta kā “gala paziņojums” (“final statement”). Summu var samaksāt vienā reizē vai pa daļām.

Pēc pirmā maksājuma Jūs saņemat jaunu vēstuli ar žiro veidlapu katra turpmākā maksājuma veikšanai.

Ja Jūs veicat maksājumu ar novēlošanos vai nesamaksājat visu summu, mēs vēršamies pie tiesu izpildītāja ar piedziņas lūgumu. Šajā gadījumā Jums jāmaksā arī tiesu izpildītāja izmaksas.

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top