Vai Jūs nepiekrītat rajona tiesas pieņemtajam lēmumam?

Vai esat iesniedzis sūdzību rajona tiesai saistībā ar Jums noteikto naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumu, un Jūs nepiekrītat pieņemtajam lēmumam? Šajā gadījumā Jums ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt vēlreiz.

Kad Jūs varat apstrīdēt rajona tiesas pieņemto lēmumu?

 • ja sākotnējais naudas soda par satiksmes noteikumu pārkāpumu apmērs pārsniedz € 70. Šajā summā nav iekļauti administratīvie izdevumi;

 vai

 • rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumu Jūsu sūdzību noraidīt.

Vai Jūs esat automašīnas īpašnieks? Vai Jūs neesat automašīnas īpašnieks, bet vēstulē ir norādīts Jūsu vārds? Šajā gadījumā Jūs varat lēmumu apstrīdēt.
Vai Jūs vadījāt automašīnu, bet šī automašīna nebija Jūsu? Šajā gadījumā Jūs lēmumu varat apstrīdēt, izmantojot pilnvarojuma formu.

Ja Jūs no Centrālās naudas soda iekasēšanas aģentūras (CJIB) “maksājumu kopsavilkumu pēc lietas izskatīšanas rajona tiesā”, lēmums nav pārsūdzams.

Kā apstrīdēt rajona tiesas pieņemto lēmumu?

Rajona tiesas pieņemto lēmumu varat apstrīdēt, nosūtot vēstuli apelācijas instances tiesai, kas atrodas Leeuwarden. Jums tas ir jāizdara sešu nedēļu laikā, skaitot no datuma, kas noradīts mūsu vēstulē.

 • Jūsu vēstulē ir jānorāda šāda informācija: 
  - Jūsu vārds, adrese, dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta;
  - pamatojums, kāpēc lēmumu apstrīdat;
  - Jūsu IBAN (tas ir Jūsu bankas konta numurs);
  - datums, kurā Jūsu vēstule tiek sagatavota;
  - Jūsu paraksts.
   
 • Šo vēstuli kopā ar apstrīdētā lēmuma kopiju nosūtiet uz to rajona tiesu, kas Jūsu lietu izskatīja.

Kas notiek pēc tam?

Tiesa Jūs uzaicinās uz lietas izskatīšanu, kas notiks Leeuwarden. Lietas izskatīšanas laikā Jums lūgs paskaidrot, kāpēc nepiekrītat Jums noteiktajam naudas sodam. Parasti tiesa pieņem lēmumu lietas izskatīšanas laikā. Tiesas lēmumu Jums nosūtīs arī pa pastu.
Ja Jūs nevarat vai nevēlaties ierasties uz lietas izskatīšanu, tiesa lēmumu pieņems, pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem Tiesas lēmumu Jums nosūtīs pa pastu.

Atmaksa?

Tas, vai Jūs saņemsiet atpakaļ samaksāto naudu, ir atkarīgs no apelācijas tiesas lēmuma
Ja rajona tiesa Jūsu sūdzību neatbalstīs, Jums Jūsu samaksātā naudas summa netiks atmaksāta.
Ja rajona tiesa nolemj lēmumu atcelt vai samazināt naudas soda summu, Jums Jūsu samaksātā naudas summa tiks (daļēji) atmaksāta.
Jebkurā no šiem gadījumiem Centrālā naudas soda iekasēšanas aģentūra (CJIB) Jums par to paziņos atsevišķi rakstveidā.

 

Bijlagen

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top