Vai Jūs nepiekrītat valsts prokurora pieņemtajam lēmumam?

Vai esat iesniedzis sūdzību valsts prokuroram saistībā ar Jums noteikto naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumu, un Jūs nepiekrītat pieņemtajam lēmumam? Šajā gadījumā Jums ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt vēlreiz.

Vai Jūs vēlaties apstrīdēt valsts prokurora pieņemto lēmumu?

Vai Jūs esat automašīnas īpašnieks? Vai Jūs neesat automašīnas īpašnieks, bet vēstulē ir norādīts Jūsu vārds? Šajā gadījumā Jūs varat lēmumu apstrīdēt.
Vai Jūs vadījāt automašīnu, bet šī automašīna nebija Jūsu? Šajā gadījumā Jūs lēmumu varat apstrīdēt, izmantojot pilnvarojuma formu.

Jūs lēmumu varat apstrīdēt, nosūtot vēstuli attiecīgā rajona tiesai. Jums tas ir jāizdara sešu nedēļu laikā, skaitot no datuma, kas noradīts mūsu vēstulē.

 • Jūsu vēstulē ir jānorāda šāda informācija: 
  - Jūsu vārds, adrese, dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta;
  - pamatojums, kāpēc lēmumu apstrīdat;
  - Jūsu IBAN (tas ir Jūsu bankas konta numurs);
  - datums, kurā Jūsu vēstule tiek sagatavota;
  - Jūsu paraksts.
   
 • Šo vēstuli kopā ar apstrīdētā lēmuma kopiju nosūtiet uz:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  PO Box 8225
  3503 RE UTRECHT
  Nīderlande

Vispirms samaksājiet naudas sodu

Pirms Jūs rajona tiesā apstrīdat lēmumu, Jums ir jāsamaksā soda nauda kā “drošības nauda”. To Jūs veicat, samaksājot naudas sodu, tai skaitā administratīvos izdevumus. Ja gadījumā naudas soda apmērs pārsniedz € 225, Jums ir jāsamaksā vismaz € 225, kā arī jāsedz Centrālajai naudas soda iekasēšanas aģentūrai jāsedz administratīvos izdevumus (CJIB). Ja Jūs neesat sasniedzis 16 gadu vecumu un naudas soda apmērs pārsniedz € 112,50, Jums ir jāsamaksā vismaz € 112,50, kā arī jāsedz administratīvos izdevumus.
Ja Jūs šo maksājumu neveicat, ir liela iespēja, ka rajona tiesa Jūsu vēstuli neizskatīs. Un neskatoties uz to, Jums tāpat būs jāsamaksā naudas sods.

Kas notiek pēc tam?

Vispirms valsts prokurors izskata Jūsu sūdzību. Ja valsts prokurors vēl joprojām uzskata, ka sods Jums ir noteikts pamatoti, Jūsu sūdzība tiek nosūtīta rajona tiesai. Valsts prokuratūras centrālā biroja dokumentu pārraudzības nodaļa (Parket CVOM) par to Jūs informē, nosūtot vēstuli.

Ja Jūsu vēstulē ir norādīts, ka Jūsu sūdzība tiek izskatīta, rajona tiesa Jūs uzaicinās uz lietas izskatīšanu. Lietas izskatīšanas laikā Jums lūgs paskaidrot, kāpēc nepiekrītat Jums noteiktajam naudas sodam. Parasti rajona tiesa pieņem lēmumu lietas izskatīšanas laikā. Tiesas lēmumu Jums nosūtīs arī pa pastu.
Ja Jūs nevarat vai nevēlaties ierasties uz lietas izskatīšanu, rajona tiesa lēmumu pieņems, pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem. Tiesas lēmumu Jums nosūtīs pa pastu.

Atmaksa?

Tas, vai Jūs saņemsiet atpakaļ samaksāto naudu, ir atkarīgs no rajona tiesas lēmuma.
Ja rajona tiesa Jūsu sūdzību neatbalstīs, Jums Jūsu samaksātā naudas summa netiks atmaksāta.
Ja rajona tiesa nolemj lēmumu atcelt vai samazināt naudas soda summu, Jums Jūsu samaksātā naudas summa tiks (daļēji) atmaksāta.
Jebkurā no šiem gadījumiem Centrālā naudas soda iekasēšanas aģentūra (CJIB) Jums par to paziņos atsevišķi rakstveidā.

Bijlagen

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top