Bent u het niet eens met een strafbeschikking?

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dit is een strafbeschikking. Bent u het niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit heet: in verzet gaan. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen!

Hoe kunt u in verzet gaan?

Ga binnen twee weken in verzet.
U of uw advocaat moet een brief sturen aan de officier van justitie.
Het adres staat op de strafbeschikking die u hebt ontvangen.

Wat moet er in uw brief staan?

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Het parketnummer wat op de strafbeschikking staat.
  • Het CJIB-nummer wat op de strafbeschikking staat.
  • De datum waarop u de strafbeschikking hebt ontvangen.
  • Waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking.
  • Uw handtekening en de datum waarop u de handtekening zet.

Hoe gaat het dan verder?

U krijgt een brief van de officier van justitie over de behandeling van uw verzet. De officier van justitie besluit of hij uw zaak voorlegt aan de rechter. Het is mogelijk dat hij dan aan de rechter vraagt om een andere straf op te leggen dan de straf die op de strafbeschikking staat. De officier van justitie kan de strafbeschikking ook wijzigen.