Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Strafbeschikking

Hebt u een brief gekregen met een letter O? Dit is een strafbeschikking. Hieronder leest u wat wij doen om u te laten betalen.

Stap 1:  We sturen u een brief

Wij sturen u een brief met een letter O. Hierin staat waarom u een boete hebt gekregen. In de brief kan ook staan hoeveel u moet betalen en wanneer.
Hebt u al betaald? Dan staat in de brief welk bedrag u hebt betaald.

Stap 2:  We sturen aanmaningen

Betaalt u de boete niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan kunt u maximaal twee keer een aanmaning krijgen. Het bedrag van de eerste aanmaning is € 15 hoger dan de boete. Het bedrag van de tweede aanmaning is 20% hoger dan het bedrag van de eerste aanmaning. Hiervoor geldt dat het bedrag minimaal € 30 hoger is.

Voorbeeld

 U hebt een boete gekregen van

 € 200

 Eerste aanmaning

 € 215 = € 200 + € 15

 Tweede aanmaning

 € 258 = € 215 + € 43 (= 20% van 215)

Stap 3: De officier van justitie

Betaalt u de tweede aanmaning niet op tijd? Dan dragen wij de zaak over aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij beslist wat er verder gebeurt.