Hvordan arbejder vi - meddelelse

Har du modtaget et brev med bogstavet O? Det betyder, at du har modtaget en meddelelse fra os om et strafbart forhold, vedlagt en svarblanket. Du har modtaget denne meddelelse, fordi der er begået en overtrædelse med dit køretøj. Eller fordi køretøjets ejer har meddelt, at du var føreren. Vi vil vide, om du reelt var føreren.

Var du føreren?

Brevet er vedlagt en svarblanket. Herpå kan du anføre, at du var føreren. Send blanketten tilbage til os inden 28 hverdage.

Var du ikke føreren?

Brevet er vedlagt en svarblanket. Herpå kan du anføre, hvem der var føreren. Eller du kan anføre, at du ikke var føreren. Send blanketten tilbage til os inden 14 hverdage.
Ved du ikke hvem føreren var? For eksempel fordi du har solgt køretøjet? Eller fordi det er blevet stjålet? I så fald skal du vedlægge dokumentation.

Vores adresse er:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden
Holland