Čísla účtov

Chcete zaplatiť pokutu? Úrad CJIB má viacero čísel účtov. Nižšie uvádzame, ktoré číslo účtu (IBAN) budete potrebovať.

V našej korešpondencii sa často uvádza písmenový kód, na základe ktorého budete hneď vedieť, ktoré číslo účtu je potrebné použiť. Ako majiteľa účtu vždy uvádzajte „CJIB“.

Účel platby

Číslo účtu

Pokuta za dopravný priestupok (M)

NL56 INGB 0705 0051 00

Trestný rozkaz (O)

NL90 INGB 0705 0050 70

Pokuta za neuzatvorenie zdravotného poistenia (Z)

NL84 INGB 0705 0051 78

Pokuta uložená súdom (S)

NL34 INGB 0705 0055 93

Názov a adresa banky:
ING Bank N.V.
Foreign Operations
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
Holandsko

Identifikačný kód banky (BIC): INGBNL2A

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top