Chcel by som uhradiť pokutu v splátkach

Ak vám bola udelená pokuta, ktorú však nedokážete uhradiť naraz, za určitých okolností môžete s nami uzatvoriť dohodu o jej úhrade v splátkach. Nižšie si prečítajte pravidlá, ktoré sa vzťahujú na danú situáciu.

Chcete uzatvoriť dohodu o platbách?

Obráťte sa na nás.

Ak sa na vás vzťahujú tieto pravidlá a sme ochotní s vami uzatvoriť dohodu, aký bude ďalší postup?

Zašleme vám list, v ktorom budú uvedené požadované sumy a dátumy ich splatnosti. Ak prevádzate tieto sumy ručne, musíte zabezpečiť, aby boli platby pripísané na náš účet včas.

Nesúhlasíte s pokutami za dopravné priestupky?

Ak nesúhlasíte s pokutou, môžete sa voči rozhodnutiu o nej odvolať. Ak sa odvolávate voči takejto pokute, nemusíte ju zatiaľ platiť. V takom prípade neuzatvárajte v tomto bode dohodu o úhrade v splátkach.

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top