Chcel by som uhradiť pokutu v splátkach

Dostali ste pokutu, ktorú nedokážete uhradiť naraz? V niektorých prípadoch s nami môžete uzatvoriť dohodu o úhrade v splátkach. Prečítajte si podmienky uvedené nižšie, ktoré sa vzťahujú na túto situáciu.

V akých prípadoch s nami môžete uzatvoriť dohodu?

Uzatvoriť dohodu o úhrade v splátkach môžete v týchto prípadoch:

  1. Výška pokuty je najmenej 75 €, prípadne máte viacero pokút a ich celková suma je najmenej 75 €. Platí to pre sumu pokuty a prípadné zvýšenia. Nezahŕňa to správne poplatky.
  2. Uzatvorili ste v uplynulých šiestich mesiacoch s nami inú dohodu o úhrade? V takom prípade môžete uzatvoriť novú dohodu, len ak ste dodržali podmienky predchádzajúcej dohody.

Spĺňa vaša situácie uvedené podmienky? A chcete požiadať o úhradu v splátkach? V takom prípade použite tento formulár.

Môžete sa na nás obrátiť aj inými prostriedkami.

Ak spĺňate uvedené podmienky a sme ochotní s vami uzatvoriť dohodu, čo bude nasledovať?

Zašleme vám list, v ktorom budú uvedené sumy, ktoré musíte zaplatiť, a dátumy splatnosti jednotlivých platieb.

Nesúhlasíte s pokutou za dopravný priestupok?

Ak nesúhlasíte s pokutou, môžete sa voči rozhodnutiu odvolať. Keď sa odvoláte voči pokute, zatiaľ ju nemusíte platiť. V takom prípade s nami v tejto fáze neuzatvárajte dohodu o úhrade v splátkach.

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top