Chcem vidieť fotografiu priestupkov

Ak vaše vozidlo nasnímala v Holandsku kamera na sledovanie dopravných priestupkov a dostali ste v dôsledku toho pokutu, môžete požiadať o fotografiu, ktorá súvisí s touto pokutou. Uchováva sa archív fotografií so zaznamenaným prekročením povolenej rýchlosti a prejazdom na červenú.

Ako si možno fotografiu vyžiadať?

Vyplňte tento formulár. Fotografiu vám zašleme poštou do desiatich pracovných dní.

Čo bude vidieť na fotografii?

Na fotografii bude zreteľne vidieť vozidlo a evidenčné číslo. Nebude na nej však vidieť vodiča. V Holandsku je pokutu povinný zaplatiť vlastník vozidla, a to aj vtedy, ak vozidlo neriadil.

Vlastník vozidla môže požiadať vodiča o úhradu pokuty. Ak však vodič odmietne zaplatiť, podľa holandských zákonov ju musí uhradiť vlastník.

Nesúhlasíte s pokutu alebo potrebujete ďalšie informácie?

Ak nesúhlasíte s pokutou, môžete voči nej podať námietku.

 

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close