Čo označuje skratka CJIB?

Centrálny justičný inkasný orgán (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) je súčasťou holandského ministerstva spravodlivosti a bezpečnosti.

Orgán CJIB zodpovedá za výber rôznych pokút, napríklad za dopravné priestupky alebo na základe trestných rozkazov. Zohráva aj kľúčovú úlohu pri presadzovaní rozhodnutí týkajúcich trestnoprávnych záležitostí, ako sú rozsudky a rozhodnutia prijaté niektorým z prokurátorov v rámci úradu prokuratúry. 

Členské štáty EÚ sa dohodli na spolupráci pri výbere pokút. Každý členský štát má organizáciu, ktorá je ústredným orgánom zriadeným na tento účel. V Holandsku je týmto orgánom CJIB. Ústredné orgány rôznych členských štátov EÚ si vymieňajú informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa trestnoprávnych záležitostí a pokút.

Príklad:

Občan Francúzska sa z pracovných dôvodov nachádza v Holandsku. Pri jazde vlastným vozidlom po holandskej diaľnici prekročí najvyššiu povolenú rýchlosti a zaznamená ho kamera na sledovanie dopravných priestupkov. Na základe dohôd platných v rámci celej EÚ získa orgán CJIB adresu francúzskeho podnikateľa od francúzskych orgánov. Do svojej poštovej schránky vo Francúzsku dostane oznámenie o pokute za dopravný priestupok vystavené vo francúzštine.

Podobne to platí aj naopak. Občanovi Holandska, ktorý poruší dopravné predpisy v Chorvátsku, sa doručí pokuta z Chorvátska na domácu adresu v Holandsku.

 

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top