Naše postupy – pokuty za dopravné priestupky

Ak ste dostali zásielku s písmenovým kódom M, spáchali ste v Holandsku menší dopravný priestupok. Nižšie si môžete prečítať postup pri vymáhaní pokuty za dopravný priestupok.

Krok 1: Zaslanie oznámenia o pokute

Spáchali ste v Holandsku menší dopravný priestupok. Pošleme vám list označený písmenom M v pravom hornom rohu. V liste sa bude uvádzať druh priestupku a suma, ktorú musíte zaplatiť. Pokutu musíte uhradiť do ôsmich týždňov. List zašleme:

  • vlastníkovi vozidla alebo motocykla, ktorý bol účastníkom menšieho priestupku, alebo
  • osobe, ktorá spáchala menší priestupok a ktorej polícia udelila pokutu na mieste, alebo
  • osobe, ktorá si prenajala vozidlo, príves alebo motocykel, ktorý bol účastníkom menšieho priestupku.

Krok 2: Zaslanie upomienok k platbe

Ak pokutu neuhradíte včas alebo neuhradíte celú sumu, pošleme vám najviac dve upomienky k platbe. S každou upomienkou sa bude dlžná suma zvyšovať. Suma prvej upomienky je 1,5-násobok pôvodnej sumy. Suma druhej upomienky je 3-násobok pôvodnej sumy.

Príklad

Dostali ste pokutu

50 €

Prvá upomienka

75 € = 50 € x 1,5

Druhá upomienka

150 € = 50 € x 3

Celú sumu správnych poplatkov musíte uhradiť naraz.

Krok 3:  Postúpenie veci

Ak žijete v členskom štáte EÚ, postúpime vec do tejto krajiny. Jej orgány vyvinú úsilie na vymoženie pokuty.

Krok 4: Dohľadový register

Ak nedokážeme postúpiť vec do iného členského štátu EÚ, vaše meno zapíšeme do holandského dohľadového registra. Znamená to, že vyšetrujúci úradník (napríklad policajt alebo colník) vás môže zastaviť a na mieste požadovať uhradenie pokuty. Ak pokutu neuhradíte, môže vám skonfiškovať vozidlo.

 

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Close