Naše postupy – pokuty za dopravné priestupky

Ak ste dostali zásielku s písmenovým kódom M, spáchali ste v Holandsku menší dopravný priestupok. Nižšie si môžete prečítať postup pri vymáhaní pokuty za dopravný priestupok.

Krok 1: Zaslanie oznámenia o pokute

Spáchali ste v Holandsku menší dopravný priestupok. Pošleme vám list označený písmenom M v pravom hornom rohu. V liste sa bude uvádzať druh priestupku a suma, ktorú musíte zaplatiť. Pokutu musíte uhradiť do ôsmich týždňov. List zašleme:

  • vlastníkovi vozidla alebo motocykla, ktorý bol účastníkom menšieho priestupku, alebo
  • osobe, ktorá spáchala menší priestupok a ktorej polícia udelila pokutu na mieste, alebo
  • osobe, ktorá si prenajala vozidlo, príves alebo motocykel, ktorý bol účastníkom menšieho priestupku.

Krok 2: Zaslanie upomienok k platbe

Ak pokutu neuhradíte včas alebo neuhradíte celú sumu, pošleme vám najviac dve upomienky k platbe. S každou upomienkou sa bude dlžná suma zvyšovať. Suma prvej upomienky je 1,5-násobok pôvodnej sumy. Suma druhej upomienky je 3-násobok pôvodnej sumy.

Príklad

Dostali ste pokutu

50 €

Prvá upomienka

75 € = 50 € x 1,5

Druhá upomienka

150 € = 50 € x 3

Celú sumu správnych poplatkov musíte uhradiť naraz.

Krok 3:  Postúpenie veci

Ak žijete v členskom štáte EÚ, postúpime vec do tejto krajiny. Jej orgány vyvinú úsilie na vymoženie pokuty.

Krok 4: Dohľadový register

Ak nedokážeme postúpiť vec do iného členského štátu EÚ, vaše meno zapíšeme do holandského dohľadového registra. Znamená to, že vyšetrujúci úradník (napríklad policajt alebo colník) vás môže zastaviť a na mieste požadovať uhradenie pokuty. Ak pokutu neuhradíte, môže vám skonfiškovať vozidlo.

 

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top