Naše postupy – trestné rozkazy

Ak ste od nás dostali zásielku s písmenovým kódom O, ide o trestný rozkaz. Nižšie si môžete prečítať postup pri vymáhaní tohto rozkazu.

Krok 1: Zaslanie listu

Pošleme vám list označený písmenom O, v ktorom budú uvedené dôvody udelenia pokuty. Môže v ňom byť uvedená aj požadovaná suma a dátum splatnosti. Ak ste už zaplatili, v liste bude uvedená zaplatená suma.

Krok 2: Zaslanie upomienok k platbe

Ak pokutu neuhradíte včas alebo neuhradíte celú sumu, môžeme vám poslať najviac dve upomienky k platbe. Dlžná suma v prvej upomienke je o 15 € vyššia než pôvodná pokuta. Dlžná suma v druhej upomienke je o 20 % vyššia ako suma uvedená v prvej upomienka, pričom je vyššia najmenej o 30 €.

Príklad

 Dostali ste pokutu

 200 €

 Prvá upomienka

 215 € = 200 € + 15 €

 Druhá upomienka

 258 € = 215 € + 43 € (= 20 % z 215)

Krok 3: Prokuratúra

Ak nezaplatíte načas druhú upomienku, postúpime vec holandskej prokuratúre. Jej predstavitelia rozhodnú o ďalšom postupe.

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top