Nesúhlasíte s pokutou za správny delikt?

Každý, kto žije alebo pracuje v Holandsku, je povinný mať uzatvorené zdravotné poistenie v niektorej holandskej zdravotnej poisťovni. Túto povinnosť stanovujú holandské právne predpisy. Ak žijete alebo pracujete v Holandsku a nemáte zdravotné poistenie, bude vám udelená pokuta za správny delikt.

Už nežijete v Holandsku. Prečo ste od nás dostali zásielku?

Ak v súčasnosti žijete v zahraničí, ale strávili ste určitý čas v Holandsku, keďže ste tu žili, pracovali alebo študoval, v danom čase ste mali mať uzatvorené zdravotné poistenie. Keďže ste túto povinnosť opomenuli, musíte teraz zaplatiť pokutu.

Ako postupovať, ak nesúhlasíte s udelenou pokutou?

Námietku voči pokute môžete podať písomne ústrednému správnemu úradu (CAK). Musíte tak urobiť do šiestich týždňov od dátumu doručenia pokuty z ústredného správneho úradu. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite ústredného správneho úradu.

 • Váš list musí obsahovať tieto informácie:
  – vaše meno, adresa, dátum a miesto narodenia
  – dôvod, pre ktorý nesúhlasíte s pokutou
  – dátum napísania listu
  – vaše telefónne číslo a e-mailová adresa
  – váš podpis
 • List spolu s kópiu oznámenia o pokute zašlite na adresu:
  CAK Onverzekerden
  Antwoordnummer 91034
  2509 VC The Hague
  Holandsko

Na obálku nie je potrebné nalepiť známku.

Ak podávate námietku, aj tak je vašou povinnosťou uhradiť pokutu. Ak sa vašej námietke vyhovie, uhradená suma vám bude vrátená.

 

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top