Nesúhlasíte s rozhodnutím obvodného súdu?

Odvolali ste sa v súvislosti s pokutou za dopravný priestupok k obvodnému súdu a nesúhlasíte s príslušným rozhodnutím? V takom prípade môžete niekedy podať ďalšie odvolanie.

Kedy sa môžete odvolať voči rozhodnutiu obvodného súdu?

 • Ak počiatočná suma pokuty za dopravný priestupok presahovala 70 €. V tejto sume nie sú zahrnuté administratívne náklady.

 alebo

 • Ak obvodný súd rozhodol, že vaše odvolanie je neprípustné.

Ste vlastníkom vozidla? Alebo nie ste vlastníkom, ale vaše meno je uvedené v liste? V takom prípade môžete podať odvolanie.
Boli ste vodičom, ale vozidlo nie je vaše? V takom prípade sa môžete odvolať pomocou formulára splnomocnenia.

Ak ste medzičasom do Centrálnej agentúry pre výber pokút (CJIB) dostali súhrn platby po rozhodnutí obvodného súdu, odvolanie už nie je možné.

Postup odvolania voči rozhodnutiu obvodného súdu

Odvolať sa môžete zaslaním listu odvolaciemu súdu v Leeuwardene. Musíte to vykonať do šiestich týždňov od dátumu uvedeného v našom liste.

 • Váš list musí obsahovať tieto informácie: 
  – vaše meno, adresa, dátum a miesto narodenia,
  – dôvod, pre ktorý nesúhlasíte s rozhodnutím,
  – vaše číslo účtu IBAN (je to číslo vášho bankového účtu),
  – dátum napísania listu,
  – váš podpis.
   
 • List spolu s kópiu rozhodnutia odošlite na obvodný súd, ktorý prejednával váš prípad.

Čo sa bude diať ďalej?

Súd vás predvolá na pojednávanie, ktoré sa bude konať v Leeuwardene. Na pojednávaní vás požiadajú, aby ste uviedli dôvody, pre ktoré nesúhlasíte s pokutou za dopravný priestupok. Súd vo veci zvyčajne rozhodne počas pojednávania. Súdne rozhodnutie dostanete aj poštou.
Ak sa nemôžete alebo nechcete zúčastniť pojednávania, súd prijme rozhodnutie na základe informácií v spise. Súdne rozhodnutie dostanete poštou.

Refundácia?

Poskytnutie refundácie závisí od rozhodnutia odvolacieho súdu.
Ak sa obvodný súd neprikloní na vašu stranu, nezískate refundáciu čiastky, ktorú ste uhradili.
Ak obvodný súd rozhodne o zrušení rozhodnutia alebo o znížení sumy pokuty, získate refundáciu celej alebo čiastočnej sumy.
V každom prípade vás o tom bude Centrálna agentúra pre výber pokút (CJIB) samostatne informovať v písomnej podobe.

 

Bijlagen

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top