Nesúhlasíte s rozhodnutím prokurátora?

Odvolali ste sa v súvislosti s pokutou za dopravný priestupok k prokurátorovi a nesúhlasíte s príslušným rozhodnutím? V takom prípade môžete podať druhé odvolenie.

Chcete sa odvolať voči rozhodnutiu prokurátora?

Ste vlastníkom vozidla? Alebo nie ste vlastníkom, ale vaše meno je uvedené v liste? V takom prípade môžete podať odvolanie.
Boli ste vodičom, ale vozidlo nie je vaše? V takom prípade sa môžete odvolať pomocou formulára splnomocnenia.

Odvolať sa môžete zaslaním listu obvodnému súdu. Musíte to vykonať do šiestich týždňov od dátumu uvedeného v našom liste.

 • Váš list musí obsahovať tieto informácie: 
  – vaše meno, adresa, dátum a miesto narodenia,
  – dôvod, pre ktorý nesúhlasíte s rozhodnutím,
  – vaše číslo účtu IBAN (je to číslo vášho bankového účtu),
  – dátum napísania listu,
  – váš podpis.
   
 • List spolu s kópiu rozhodnutia zašlite na adresu:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  PO Box 8225
  3503 RE UTRECHT
  Holandsko

Najskôr zaplaťte pokutu

Skôr ako sa môžete odvolať k obvodnému súdu, vyžaduje sa zabezpečovacia platba pokuty. Túto podmienku splníte uhradením pokuty vrátane administratívnych nákladov. V prípade pokút vyšších ako 225 € sa vyžaduje úhrada v minimálnej výške 225 € a tiež úhrada administratívnych nákladov Centrálnej agentúre pre výber pokút (CJIB). Ak máte menej ako 16 rokov a pokuta je vyššia ako 112,50 €, vyžaduje úhrada v minimálnej výške 112,50 € a tiež úhrada administratívnych nákladov.
Ak túto úhradu nevykonáte, je značná pravdepodobnosť, že sa obvodný súd vaším listom nebude zaoberať. Pokutu však aj tak budete musieť uhradiť.

Čo sa bude diať ďalej?

Prokurátor najskôr opakovane posúdi odvolanie. Ak sa prokurátor bude aj naďalej domnievať, že pokuta je oprávnená, vaše odvolenie sa postúpi obvodnému súdu. Centrálna spracovateľská jednotka prokuratúry (Parket CVOM) vás o tejto skutočnosti bude informovať listom.

Ak sa v liste uvádza, že vaše odvolanie bolo postúpené, obvodný súd vás predvolá na pojednávanie. Na pojednávaní vás požiadajú, aby ste uviedli dôvody, pre ktoré nesúhlasíte s pokutou za dopravný priestupok. Obvodný súd vo veci zvyčajne rozhodne počas pojednávania. Súdne rozhodnutie dostanete aj poštou.
Ak sa nemôžete alebo nechcete zúčastniť pojednávania, obvodný súd prijme rozhodnutie na základe informácií v spise. Súdne rozhodnutie dostanete poštou.

Refundácia?

Poskytnutie refundácie závisí od rozhodnutia obvodného súdu.
Ak sa obvodný súd neprikloní na vašu stranu, nezískate refundáciu čiastky, ktorú ste uhradili.
Ak obvodný súd rozhodne o zrušení rozhodnutia alebo o znížení sumy pokuty, získate refundáciu celej alebo čiastočnej sumy.
V každom prípade vás o tom bude Centrálna agentúra pre výber pokút (CJIB) samostatne informovať v písomnej podobe.

Bijlagen

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top