Bent u het niet eens met een verkeersboete?

Hebt u een brief van ons gekregen met de letter M? Dan is dat een verkeersboete. Bent u het niet eens met deze verkeersboete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in beroep gaan. U hoeft dan de boete nog niet te betalen. Vraag daarom ook nog geen betaling in delen aan.

Wilt u bezwaar maken tegen uw verkeersboete?

Bent u de eigenaar van het voertuig? Of bent u niet de eigenaar maar staat uw naam wel op de brief? Dan kunt u in beroep gaan.
Was u de bestuurder, maar is het voertuig niet van u? Dan kunt u een machtingsformulier gebruiken om in beroep te gaan.

U kunt bezwaar maken met een brief aan de officier van justitie. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

 • Schrijf een brief en zet hierin de volgende gegevens: 
  -  Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  -  Het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
  -  Waarom u het niet eens bent met deze boete
  -  Uw IBAN, dit is uw rekeningnummer
  -  De datum waarop u de brief schrijft
  -  Uw handtekening
   
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van de boete, naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nederland

Hebt u de boete al direct aan de politie betaald? Stuur dan een kopie mee van het proces verbaal (het politierapport).

Hoe gaat het dan verder?

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw verkeersboetes? Dan krijgt u van Parket CVOM een brief  waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen. Soms vragen zij dan ook om meer informatie van u. Daarna krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de beslissing van de officier van justitie. Het kan zestien weken duren voor u deze brief krijgt.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de officier van justitie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?

Bijlagen

Vindt u deze informatie duidelijk?
Maximum 250 characters.
To top