Bent u het niet eens met een verkeersboete?

Hebt u een brief van ons gekregen met de letter M? Dan is dat een verkeersboete. Bent u het niet eens met deze verkeersboete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in beroep gaan. U hoeft dan de boete nog niet te betalen. Vraag daarom ook nog geen betaling in delen aan.

Wilt u bezwaar maken tegen uw verkeersboete?

Bent u de eigenaar van het voertuig? Of bent u niet de eigenaar maar staat uw naam wel op de brief? Dan kunt u in beroep gaan.
Was u de bestuurder, maar is het voertuig niet van u? Dan kunt u een machtingsformulier gebruiken om in beroep te gaan.

U kunt bezwaar maken met een brief aan de officier van justitie. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

 • Schrijf een brief en zet hierin de volgende gegevens: 
  -  Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  -  Het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
  -  Waarom u het niet eens bent met deze boete
  -  Uw IBAN, dit is uw rekeningnummer
  -  De datum waarop u de brief schrijft
  -  Uw handtekening
   
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van de boete, naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nederland

Hebt u de boete al direct aan de politie betaald? Stuur dan een kopie mee van het proces verbaal (het politierapport).

Hoe gaat het dan verder?

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw verkeersboetes? Dan krijgt u van Parket CVOM een brief  waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen. Soms vragen zij dan ook om meer informatie van u. Daarna krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de beslissing van de officier van justitie. Het kan zestien weken duren voor u deze brief krijgt.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de officier van justitie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?

Bijlagen

Maximum 250 characters.
To top

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten