Vai Jūs nepiekrītat naudas sodam, kas Jums uzlikts par satiksmes noteikumu pārkāpumu?

Ja esat saņēmis(-usi) no mums vēstuli, kas apzīmēta ar burtu M, Jums jānomaksā sods par satiksmes noteikumu pārkāpumu. Ja Jūs nepiekrītat šim sodam, Jūs varat iesniegt iebildumu Valsts Prokuratūrai. To sauc par pārsūdzēšanu. Līdz pārsūdzība nav izskatīta, Jums attiecīgā summa nav jāmaksā.

Tas nozīmē, ka šajā situācijā – līdz gadījums nav atrisināts – Jums vēl nevajadzētu vērsties ar lūgumu par maksājuma veikšanu pa daļām.

Vai Jūs vēlaties apstrīdēt naudas sodu par satiksmes noteikumu pārkāpumu?

Vai Jūs esat automašīnas īpašnieks? Vai Jūs neesat automašīnas īpašnieks, bet vēstulē ir norādīts Jūsu vārds? Šajā gadījumā Jūs varat lēmumu apstrīdēt.
Vai Jūs vadījāt automašīnu, bet šī automašīna nebija Jūsu? Šajā gadījumā Jūs lēmumu varat apstrīdēt, izmantojot pilnvarojuma formu.

Lēmumu var pārsūdzēt, nosūtot vēstuli Valsts Prokuratūrai. Tas jādara 6 nedēļu laikā pēc dienas, ar kuru datēta mūsu vēstule.

 • Jūsu vēstulē jāiekļauj visa turpmāk norādītā informācija:
  -  Jūsu vārds un uzvārds, adrese, dzīvesvieta, dzimšanas laiks un vieta
  -  Kāpēc Jūs nepiekrītat piemērotajam sodam
  -  Jūsu konta IBAN (bankas konta numurs starptautiskā formātā)
  -  Datums, kurā vēstule tiek rakstīta
  -  Jūsu paraksts
   
 • Vēstuli kopā ar kopiju no paziņojuma par soda naudu nosūta uz šādu adresi:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  The Netherlands (Nīderlande)

Ja esat jau samaksājis(-usi) soda naudu policijai tieši, pievienojiet policijas ziņojuma kopiju.

Kas notikt tālāk?

Ja esat apstrīdējis(-usi) Jums uzlikto naudas sodu par satiksmes drošības pārkāpumu, Jūs saņemsiet vēstuli no Valsts Prokuratūras Centrālās apstrādes vienības (Parket CVOM) digitālā dienesta ar apliecinājumu, ka pārsūdzība ir saņemta. Dažreiz no Jums tiks pieprasīta papildu informācija. Pēc tam Jūs saņemsiet no mums vēstuli ar paziņojumu par Valsts Prokuratūras pieņemto lēmumu. Laiks, kas var paiet līdz šīs vēstules saņemšanai, ir līdz sešpadsmit nedēļām.

Vai Jūs nepiekrītat valsts prokurora pieņemtajam lēmumam?

Vai Jūs nepiekrītat rajona tiesas pieņemtajam lēmumam?

Bijlagen

Vai šī informācija Jums ir skaidra?
Maximum 250 characters.
To top