Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Bent u het niet eens met een verkeersboete?

Hebt u een brief van ons gekregen met de letter M? Dan is dat een verkeersboete. Bent u het niet eens met deze verkeersboete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie. Dit heet: in beroep gaan. U hoeft dan de boete nog niet te betalen. Vraag daarom ook nog geen betaling in delen aan.

Wilt u bezwaar maken tegen uw verkeersboete?

In Nederland moet de eigenaar van de auto de boete betalen. Ook als hij de auto niet bestuurde op het moment van de overtreding. De eigenaar van de auto kan de bestuurder wel vragen de boete te betalen. Maar als de bestuurder niet wil betalen, moet de eigenaar dat doen. Dit heet kentekenaansprakelijkheid en staat in de Nederlandse wet.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken en  aan te geven dat u niet de bestuurder was. U kunt de bestuurder wel machtigen om in beroep te gaan. Hiervoor kunt u een machtigingsformulier gebruiken. Dat moet u ingevuld en ondertekend meesturen met het beroep.

U kunt bezwaar maken met een brief aan de officier van justitie. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van onze brief.

 • Schrijf een brief en zet hierin de volgende gegevens: 
  -  Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  -  Het CJIB-nummer van de boete; dit staat rechtsboven in de brief.
  -  Waarom u het niet eens bent met deze boete
  -  Uw IBAN, dit is uw rekeningnummer
  -  De datum waarop u de brief schrijft
  -  Uw handtekening
   
 • Stuur uw brief, samen met een kopie van de boete, naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Nederland

Hebt u de boete al direct aan de politie betaald? Stuur dan een kopie mee van het proces verbaal (het politierapport).

Hoe gaat het dan verder?

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw verkeersboetes? Dan krijgt u van Parket CVOM een brief  waarin staat dat uw bezwaar is ontvangen. Soms vragen zij dan ook om meer informatie van u. Daarna krijgt u van ons een brief. In deze brief staat de beslissing van de officier van justitie. Het kan zestien weken duren voor u deze brief krijgt.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de officier van justitie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter?