Nesúhlasíte s pokutou za dopravný priestupok?

Ak ste od nás dostali zásielku s písmenovým kódom M, musíte zaplatiť pokutu za dopravný priestupok. Ak nesúhlasíte s pokutou za dopravný priestupok, môžete podať námietku na prokuratúru. Tento postup sa označuje ako podanie odvolania. Kým prebieha odvolacie konanie, nemusíte platiť dlžnú sumu. Znamená to, že v takejto situácie by ste až do uzatvorenia prípadu nemali žiadať o platbu v splátkach.

Chcete podať námietku voči pokute za dopravný priestupok?

V Holandsku je povinný zaplatiť pokutu majiteľ vozidla, a to aj v prípade, že v čase spáchania priestupku auto nešoféroval. Majiteľ vozidla smie o zaplatenie pokuty požiadať vodiča. Ak sa však nedohodnú, povinnosť uhradiť pokutu ostáva majiteľovi. Nazýva sa to zodpovednosť na základe evidenčného čísla vozidla a ide o jedno z ustanovení holandského právneho poriadku.

Je zbytočné snažiť sa odvolať s odôvodnením, že ste vozidlo nešoférovali. Môžete však na odvolanie splnomocniť šoféra. Treba na to použiť formulár splnomocnenia. Ten sa vyplní a podpísaný zašle spolu s odvolaním.

Odvolanie voči rozhodnutiu môžete podať prostredníctvom listu, ktorý zašlete na prokuratúru. Musíte to vykonať do 6 týždňov od dátumu uvedeného v našom liste.

 • Váš list musí obsahovať tieto informácie:
  – vaše meno, adresa, dátum a miesto narodenia
  – dôvod, pre ktorý nesúhlasíte s pokutou
  – vaše číslo účtu IBAN (je to číslo vášho bankového účtu v medzinárodnom formáte)
  – dátum napísania listu
  – váš podpis
   
 • List spolu s kópiu oznámenia o pokute zašlite na adresu: 
  Parket CVOM
  Afdeling Mulder
  Postbus 50.000
  3500 MJ Utrecht
  Holandsko

Ak ste pokutu uhradili priamo polícii, priložte kópiu policajnej správy.

Čo sa bude diať ďalej?

Ak sa podali námietku voči pokute za dopravný priestupok, dostane list od oddelenia pre digitálne služby centrálnej spracovateľskej jednotky prokuratúry (Parket CVOM), ktorý potvrdzuje prijatie vášho odvolania. V niektorých prípadoch od vás môžu požadovať ďalšie informácie. Následne od nás dostane list s uvedením rozhodnutia prokuratúry. Lehota na doručenie tohto listu môže byť až šestnásť týždňov.

Nesúhlasíte s rozhodnutím prokurátora?

Nesúhlasíte s rozhodnutím obvodného súdu?

 

Bijlagen

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top